Modus | Home page

Inovujme vzděláváním DIGI ( 1. 2. 2024 - 30. 9. 2025)

Výzva Národního plánu obnovy Další profesní vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností (IT) a Průmyslu 4.0 „NPO – Digi pro zastřešující subjekty“
8 642 092,80 Kč

Cílem projektu je zvýšit prostřednictvím profesního vzdělávání úroveň kompetencí pracovníků, která splní stávající potřeby zaměstnavatelů a požadavky měnícího se trhu práce.

 

 

 

 

Nabízíme bezplatně komplexní školení a vzdělávání pro zaměstnance firem, přičemž je nezatěžuje složitou administrativou. Bezplatného vzdělávání mohou využít všechny firmy, které jsou součástí našich členských klastrů.

Typy školení, do kterých mohou firmy zapojit své zaměstnance:

  • Manažerské a měkké dovednosti (v oblastech HR, obchod, výroba, management, osobní rozvoj)
  • Účetní, právní a ekonomické kurzy
  • Jazykové kurzy (dle domluvy různé jazyky a úrovně)
  • IT kurzy


Kurzy probíhají přímo ve firmě, pokud má skupinu 10- 12 osob. Zaměstnavatelé mohou také hlásit jednotlivce či malé skupiny do otevřených kurzů, tedy takových, kde budou docházet se zástupci ostatních zapojených firem.