Modus | Home page

Úspěchy našich členů - Moravskoslezský automobilový klastr

Novinka

Pro téměř 90členný Autoklastr je podpora členů v oblasti rozvoje lidského potenciálu jednou ze tří stěžejních činností. Dále mezi ně patří podpora v oblasti obchodních vztahů a v oblasti výzkumu a vývoje.


Vlastní podpora je realizována několika formami, které se navzájem prolínají.

• Jedná se především o činnost tzv. Týmu expertů, vedoucí k rozvoji expertních znalostí a dovednosti v různých specifických oblastech (např. Plasty, Kovy, Digitalizace, Robotika, Údržba a jiné). Tato forma přináší efekt zejména pro MSP, kde je počet expertů omezený a sdílení znalosti je cesta jejich rozvoje. Materiály využívány pro tuto formu podpory jsou většinou výstupy projektů. A to jak technických, tak vzdělávacích. Příkladem mohou být vzdělávací projekty nadnárodní zaměřené na Průmysl 4.0, Elektromobily čí Plasty, ale také národní určené pro školy (př. Autoakademie, Svět v pohybu). Mezi technické projekty, z poslední doby, je možné zařadit projekty zaměřené na zpracování plastů, moderní technologie či kolaborativní robotiku.


• Druhou cestou rozvoje znalostí jsou semináře a workshopy.
Ty jsou orientovány zejména na aktuální otázky. Oblasti, kde je třeba rychlé reakce podle okamžité potřeby členů. Jako příklad je možné uvést témata jako Speciální technologie, Cyber Security, Home office, Best practise opatření při Corona, Moderní metody řízení lidí apod.

 

• Třetí formou jsou dlouhodobě plánovaná školení a tréninky
s využitím projektů v oblasti rozvoje znalostí na základě konkrétních potřeb členů Autoklastru. Jedná se o projekty zaměřené na manažerské vzdělávání, technické vzdělávání, IT oblast
či jazykové zdokonalování. V současné době je jim realizovaný
projekt Autoklastr 110.


Příkladem s vysokým zapojením členů byl projekt Vzdělávání - Společná cesta k rozvoji (výzva 60) a je v současné době realizovaný projekt Autoklastr 110 (výzva 110). Zkušenosti v této oblasti ukazují, že průzkum potřeb členů hraje stěžejní roli v efektivnosti tohoto typu rozvoje znalosti a dovedností. Je třeba se orientovat na tréninky nejvyšší kvality s osvědčenými výstupy. Řízení uvedených projektů vlastními silami má vysokou přidanou hodnotu pro kontakt s členskou základnou, která je pro Autoklastr rozhodující.

 

 

 

Ing. Ladislav Glogar, manažer klastru, l.glogar@autoklastr.cz, www.autoklastr.cz