Modus | Home page

Úspěchy našich členů - Klastr MECHATRONIKA

Novinka

Klastr MECHATRONIKA, z.s. byl založen v roce 2011. Od svého vzniku intenzivně spolupracuje s bavorskými partnery – IHK Regensburg a Cluster mechatronik & automation (CMAB).


Klastr MECHATRONIKA, z.s. tvoří funkční platformu pro spolupráci podniků, výzkumných a vzdělávacích institucí v oboru mechatroniky a návazných oborech. Klastr sdružuje firmy na bázi jejich kompetencí. Svými aktivitami podporuje Klastr MECHATRONIKA inovace v průmyslu a transferu znalostí směrem na výzkumných organizací k podnikatelským subjektům.

 

Epidemická krize naši práci nezastavila, ale rozhodně zbrzdila. Ještě na konci minulého školního roku se nám podařilo podpořit několik plzeňských škol zásobou dezinfekce, kterou jim ze zásob své metalografické laboratoře namíchali výzkumníci z firmy COM-TES FHT a.s. Projektová kancelář klastru firmám pomáhá i v době koronavirové s přípravou a podáním projektů výzkumu a vývoje.

  • S naší podporou tak získala malá firma ze Středočeského kraje prostředky z OPPIK na vylepšení své technologie válcování.

  • Na začátku září jsme podpořili firmu COMTES FHT a.s. při pořádání jejího Zákaznického dne. Klastr zajistil zázemí akce, a firma samotná se tak mohla věnovat jen svým návštěvníkům.

  • V současné době dokončujeme realizaci tříletého projektu Síť pro transfer technologií mezi MSP v česko-bavorském příhraničním regionu v oblasti pokročilých výrobních technologií, který je podpořen z prostředků EU.
  • A v listopadu jsme jako jeden ze spoluřešitelů začali pracovat na novém projektu BE IN: Podpora BioEkonomiky v malých a středních podnicích. Věříme, že také tento projekt přinese našim členům a příznivcům nové podněty pro jejich provozy a podnikání.

 

 

 

 

Podzim byl pro nás ve znamení úspěchů našich členů.

 

V září byly vyhlášeny výsledky soutěže NEJinovátor města Plzně 2019, kde skvělé druhé místo získala firma COMTES FHT a.s. Na začátku října pak Svaz průmyslu a dopravy udělil vůbec první Cenu za Průmysl 4.0 společnému projektu, na kterém pracoval jeden z našich zakládajících členů – firma Blumenbecker Prag s.r.o.

 

Ing. Michal Zemko, Ph.D., prezident klastru, prezident@klastrmechatronika.cz, www.klastrmechatronika.cz