Modus | Home page

Zveme na první ze série školení pro klastrové manažery a jejich týmy, dne 29. května 2024, ČVUT v Praze

Novinka

„Rozvoj klastrových organizací a lepší porozumění novým výzvám"


Název: Jak strategicky myslet a pracovat v klastrové organizaci

Termín: 29. května 2024 od 13:00 do 16:30

Místo: ČVUT v Praze, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha – Dejvice, budova B-670, Učebna 6. patro

Anotace: Pokud nevíš, kam jdeš, žádná cesta ti není dost dobrá. To platí i v rámci klastrových organizací. Ty musí být připraveny na fungování i bez dotačních titulů. Je potřeba si umět nastavit měřitelné strategické cíle a být schopen měřit dopady. Protože co neměřím, to neřídím.

Co se dozvíte:

- jak vnést strategické myšlení do klastrové organizace,

- jak vytvořit reálnou strategii, která není jen na papíru,

- jak strategii komunikovat se členy a jak vtáhnout pasivní jedince a přetvořit je v aktivní,

- budete mít příležitost sdílet s ostatními účastníky, jak se jim daří mít nastavené strategické cíle a jak je vyhodnocují.

 

Lektor: David Kryštof je vystudovaný sociolog a andragog. Zabývá se rozvojem organizací a týmů a taktéž individuálním poradenstvím. Je akreditovaný profesionální kouč u největší světové federace koučů International Coaching Federation. Během své 15leté kariéry konzultanta a lektora pracoval od start-upů po mezinárodní korporáty s cílem zefektivnit pracovní procesy a nastavit cesty k dosahování strategických cílů.

 

Cena školení: 8 000 Kč bez DPH

Přihlášky na školení zasílejte e-mailem na petra.polaskova@nca.cz

Co je společné pro specializovaná školení nabízená NCA?

- školení budou vyžadovat aktivní zapojení, proto bude možný pouze limitovaný počet účastníků

- kombinace výkladu odborného lektora s předáváním zkušeností účastníků

- praktické cvičení v průběhu školení následované „domácím úkolem“

- nejedná se o „univerzální“ školení, vždy respektujeme realitu klastrových organizací a technologických platforem

- školení budou realizována většinou prezenční formou. Online provedení je však taky možné, ale pouze pokud to téma dovolí bez újmy na kvalitě