Modus | Home page

Úspěchy našich členů - NANOPROGRESS

Novinka

Klastrová organizace Nanoprogress, z. s. se po více než deset let věnuje podpoře unikátního mezioborového výzkumu a vývoje a zavádění inovací vyšších řádů do praxe.


Zcela zásadní roli zde sehrává tuzemský program podpory klastrových organizací „Spolupráce – Klastry“ Ministerstva průmyslu a obchodu, který spadá do gesce agentury API, pod kterým Nanoprogress realizoval celou řadu kolektivních projektů.

 

Nanotechnologie představují strategické odvětví s potenciálem inovací v mnoha oborech. Klastr Nanoprogress je v tomto odvětí klíčovým hráčem, který poskytuje podporu k posílení inovací, internacionalizace a konkurenceschopnosti malých a středních podniků a dalších subjektů.

 

 

 


Společnost Nanopharma, a.s. byla zakládajícím členem spolku Nanoprogress a je zdárným příkladem toho, jak klastrový koncept pomáhá překlenout pro firmy „údolí smrti“ jejich rozvoje a pomoci při před-produktovém vývoji.

 


Díky podpoře Nanoprogressu bylo doposud dosaženo převážně těchto výsledků


• Investice řádu stovek miliónů korun do unikátního výzkumu a vývoje českého nanotechnologického odvětví a rozšíření technologické základny


• Zapojení stovek výzkumných pracovníků předních institucí do projektů kolektivního výzkumu a vývoje


• Tvorba stovek výzkumných studií z oblasti nanotechnologií


• Vznik desítek produktů, patentů a užitných vzorů


• Založení sdílených center s otevřeným přístupem disponující jedinečnou technologií pro přípravu a analýzu funkcionalizovaných nanovlákenných struktur a kompozitů


• Realizace desítek výzkumně-vývojových projektů

 

• Podpořeno přes 50 subjektů


• Vývoj více než deseti celosvětově unikátních zařízení primárně pro přípravu nanovláken


• Ochráněno 9 předmětů duševního vlastnictví ve vlastnictví klastrové organizace.

 

NANOPROGRESS
Ing. Luboš Komárek, Msc , manažer klastru
komarek@nanoprogress.eu, www.nanoprogress.eu/cz/