Modus | Home page

Společnost BizGarden s.r.o. stojí za myšlenkou Digitálního Inovačního Hubu Tourism 4.0

Novinka

Počátkem března, jen pár dní před vyhlášením karanténních opatření v ČR, položil tým společnosti BizGarden právní základy dnes již fungujícího Digitálního Inovačního Hubu Tourism 4.0 z.ú.


Spoluzakladateli DIH jsou Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky (AMSP ČR) a Fórum cestovního ruchu ČR.

 

Tomuto kroku předcházelo několik měsíců jednání, příprav a diskuzí o smysluplnosti této aktivity a o konceptu, který bude DIH T4.0 realizovat.

 

Poslední měsíce, které ukázaly, jak křehký může být byznys v cestovním ruchu a jak jednoduché je vymazat jedno průmyslové odvětví z mapy několika administrativními rozhodnutími, nám dávají zapravdu.

 

Evropa je světově nejnavštěvovanější destinací s více něž 50% podílem na globálním příjezdovém turismu. V roce 2018 byl v cestovním ruchu zaměstnán každý desátý Evropan. V České republice jsou čísla nižší, ale i tak se zde v současnosti hraje o zachování stovek tisíc pracovních míst, stovek malých a středních podniků, rodinných firem a podnikatelů ve službách, gastronomii, hospitality a dalších navázaných podnicích.

 

V posledních měsících se také od základu mění Evropský pohled na průmysl cestovního ruchu. V předchozích obdobích inovativní podniky z této branže jen s obtížemi hledaly možnosti podpory pro své projekty v Evropských fondech. Dnes se jedná o specializovaných programech právě pro toto odvětví. Je totiž zřejmé, že ani turismu se nevyhnou změny, že jej stejně jako jiná průmyslová odvětví silně ovlivní digitalizace, digitální transformace, a dokonce i robotizace.

 

DIH Tourism 4.0 se je soustředěn na digitální transformaci, na změnu ekosystému turismu a cestovního ruchu. Náš holistický přístup k digitální transformaci zahrnuje celý hodnotovým řetězec: data - informace - procesy - klienty.

 

Zaměřujeme se tak mimo jiné na otevřená data a velká data. U dat totiž digitalizace začíná. Spolupracujeme s partnery a odborníky na umělou inteligenci, blockchain a kybernetickou bezpečnost, protože když vstoupíte do digitálního světa a rozhodnete se pro digitální transformaci svého podniku, těmto tématům se nevyhnete. A to ani v turismu a průmyslu cestovního ruchu.

 

Za tým DIH T4.0 zveme všechny partnery, odborníky a zájemce o digitální transformaci ke spolupráci. Sledujte nás na stránkách digitálního inovačního hubu https://www.t40.cz , pište nám a volejte.