Modus | Home page

Projekt ,,RESET" na podporu udržitelnějšího přístupu k textilní výrobě

Novinka

CLUTEX – klastr technické textilie byl partnerem mezinárodního projektu RESET (Interreg Europe), který skončil v březnu 2021 a jehož cílem bylo zlepšení regionálních politik a podpora udržitelnějšího přístupu k výrobě v textilním a oděvním odvětví vedoucí k posílení inovativnosti a udržitelnosti textilního a oděvního průmyslu.


To zahrnovalo vytvoření, správu a zdokonalování infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace, které jsou nutné pro vývoj ekologičtějších a udržitelnějších textilních a oděvních výrobků a procesů, které tyto regiony odliší na jejich konkurence. Konkurenceschopnost textilního průmyslu totiž souvisí s inovacemi a technologickým rozvojem a v poslední době také s udržitelností a výrobou šetrnou k životnímu prostředí. Společnosti vyvíjejí a zavádějí nové, udržitelné přístupy a předávání poznatků a sdílení zkušeností může umožnit jejich zavádění i v dalších regionech; nezbytná je podpora výzkumu, vývoje a inovací ze strany místních politik.

 

Projekt se zaměřil na šest klíčových témat:

  • recyklace v textilu a odstraňování odpadů
  • spotřeba vody a úspory energie, udržitelná organizace společností
  • nová udržitelná chemie, včetně snižování použití chemických látek
  • smart textiles („chytré textilie“) a nové způsoby výroby
  • eko-kreativita, přírodní vlákna, krátké hodnotové řetězce
  • nové materiály a nové aplikace

Partnery projektu byly výzkumné organizace a municipality či regiony z devíti členských zemí EU: Itálie, Polska, České republiky, Španělska, Velké Británie, Německa, Portugalska, Rumunsko a Francie.

Každý z partnerů vypracoval Akční plán podrobně stanovující, jak je třeba zlepšit politické nástroje v jeho regionu, s uvedením požadovaných opatření, časového rámce, aktérů, možných nákladů a zdrojů financování. Akční plány pak byly začleněny do programů národních a strukturálních fondů zúčastněných regionů. Kromě toho bylo významnou aktivitou projektu také umožnění předávání poznatků ze zavádění udržitelných přístupů v textilní výrobě.

 

Závěrečná konference projektu se konala on-line 19. ledna 2021. Přinesla prezentaci Akčních plánů vypracovaných jednotlivými partnery projektu a byly představeny i projekty, které byly úspěšně iniciovány díky sdílení poznatků a navázání spolupráce mezi jednotlivými partnery projektu RESET.

 

Záznam konference je dostupný na kanálu YouTube na adrese:  https://www.youtube.com/watch?v=lVBYfO2g6Ks.

 

Prezentace z konference jsou volně ke stažení na adrese: https://www.interregeurope.eu/reset/events/event/4083/reset-final-conference/