Modus | Home page

Projekt „euWater4i-SD"

Novinka

Člen Národní klastrové asociace CREA Hydro&Energy slaví úspěch: Úplný návrh projektu „euWater4i-SD“ byl dne 8. března 2021 úspěšně přijat Evropskou komisí.


Jsme potěšeni Vám oznámit, že úplný návrh projektu „euWater4i-SD“ byl dne 8. března 2021 úspěšně přijat Evropskou komisí.

Děkujeme za Vaši podporu formou Letter of support.

V současné době probíhá příprava Grant Agreement, brzy Vás oslovíme k další spolupráci.

 

Dále bychom chtěli využít této zprávy, abychom Vám poskytli více informací o projektu:

  • Začátek a doba trvání projektu: Květen 2021 – Květen 2024 (3 roky)
  • Vedoucí projektu: France Water Team
  • Partnerské klastry:

o          Německo: water-environment cluster, Ecoliance

o          Španělsko: energy-environment cluster, ACLIMA

o          Česká republika: water-energy cluster, CREA Hydro&Energy

o          Bulharsko: energy-environment cluster, Green Synergie cluster

 

Cíle projektu: podpora malých a středních podniků (SME) v jejich internacionalizaci (povědomí, training, coaching a účast v B2B, trade-fair atd.), kde je příhodno, poskytnout příležitost komplementárním evropským SMEs, aby se spojily a získaly přístup na rychle rostoucí trhy.

 

5 aplikačních oblastí:

o          Plánování/interpretace

o          Agrikultura

o          Odvětví s vysokou spotřebou vody a energií

o          Energie

o          Zásobování vodou a kanalizace

 

Některé klíčové ukazatele

o          4 země užšího výběru: Bolívie a Peru + Keňa a Uganda

o          62 dopisů podpory

o          až 1 300 hráčů (SMEs (77 %), velké podniky, výzkumné a vzdělávací organizace, komunity, klastry  atd.) bude mít užitek z mnohostranných aktivit

o          nejméně 1000 evropských SMEs získá komerční informace týkající se 4 cílových zemí

o          nejméně 200 evropských SMEs bude školeno, trénováno/nebo dostanou doporučení co se týče internacionalizace

o          84 evropských SMEs se zúčastní 6 obchodních misí ve vybraných zemích a 56 z nich bude profitovat z mechanismu „finanční podpory třetím stranám“.

 

Zároveň bychom Vás rádi seznámili s našimi úspěchy za rok 2020, přečtěte si ZDE.

 

Tým CREA Hydro&Energy