Modus | Home page

Národní klastrová asociace udělila Zlatý klastr a další ocenění za rok 2022

Novinka

Národní klastrová asociace i letos ocenila ty nejlepší z řad svých členů. 


Zlatý klastr 2022 

 

Český optický klastr, z.s., za dlouhodobou podporu optického ekosystému v České Republice
 

 

 Ocenění Českému optickému klastru za dlouhodobou podporu optického ekosystému v České Republice. Český optický klastr dokázal za 6 let své existence vybudovat silnou platformu pro spolupráci a propojit klíčové aktéry vědy a průmyslu z oboru optika a souvisejících oborů. Propaguje obor v České republice a v zahraničí.

Český optický klastr se rozrostl z původních 5 zakládajících členů v roce 2017 na nynější počet 39 a číslo není konečné.

Klastr se zaměřuje na vědecko-výzkumné spolupráce v oborových pilířích 1. industriální a spotřební optika 2. vojenská optika 3. světelná technika 4. mikroskopie 5. laserové aplikace a 6. optické kvantové technologie. Podporuje a vyhledává nové obchodní příležitostí pro své členy. A v neposlední řadě dokáže reagovat na nové oborové trendy.

Český optický klastr je držitelem BRONZ label známky klastrové excelence. 

 

 

Čestné ocenění

Český konopný klastr, z. s. - za podporu rozvoje a inovace ve firmách

 

Aktivity CzecHemp směřují k podpoře a rozvoji podniků, které pracují s konopím, a ke změně legislativy tak, aby bylo možné využívat potenciálu konopí nejen v České republice, ale i v celosvětovém měřítku. Jedním z úspěšných členů Českého konopného klastru je společnost SensiQure, s.r.o., která začínala v roce 2021 jako startupový projekt. V létě letošního roku se firmě podařil obrovský úspěch, kdy získala certifikaci správné výrobní praxe, která otevírá dveře na rychle se rozvíjející evropský a případně celosvětový trh s léčebným konopím.

CzecHemp je od letošního srpna držitelem BRONZE label známky klastrové excelence. 

 

 

Čestné ocenění 

Klastr českých nábytkářů, družstvo – za rozvoj internacionalizace a propagace ČR

 

Klastr českých nábytkářů podporuje export svých členů dlouhodobě. Aktivní účastí klastru a jeho členů na mezinárodním veletrhu současného nábytku ICFF, který se konal v květnu v New Yorku v USA a matchmaking event v Torontě v Kanadě se podařilo otevřít dveře pro český nábytek a software pro výrobce nábytku na americký  a kanadský trh. Účast na americkém veletrhu a matchmaking event v Kanadě je pouze jednou z mnoha aktivit. Letos se podařilo propojit české nábytkáře se zahraničními výrobci, obchodníky a zákazníky na více trzích. Klastru českých nábytkářů se  daří rozvíjet a podporovat české nábytkářské firmy. V těchto aktivitách bude i nadále pokračovat. V plánu jsou další obchodní zahraniční mise například do Egypta nebo Jihoafrické republiky.

Klastr českých nábytkářů je držitelem SILVER label známky klastrové excelence.

 

 

 

Čestné ocenění

CLUTEX - Klastr Technické textilie,z.s. – za podporu a rozvoj vzdělávání

 

Klastr technických textilií CLUTEX si uvědomuje, že český, ale ani evropský textilní průmysl nemůže úspěšně čelit novým výzvám bez dobře připravených, tj. vzdělaných lidí. Proto se stal koordinátorem a partnerem dvou mezinárodních projektů Erasmus+ zaměřených na vzdělávání mladých textilních odborníků v oblasti ekodesignu a udržitelného podnikání a efektivního definování, vyhledávání a používání zdrojů a informací v podnicích pro jejich rozvoj a inovace. Ve stejném duchu se klastr snaží působit i na české vzdělávací scéně – po boji o zachování poslední textilní průmyslové školy došlo k pozitivnímu obratu a nové uspořádání v rámci Střední průmyslové školy Liberec dává naději na moderní vzdělávání textilních oborů v jedné z tříd právě otvíraného lycea v Liberci.

CLUTEX – Klastr Technické textilie je držitelem SILVER label známky klastrové excelence. 

 

 

 

Čestné ocenění

Klastr MECHATRONIKA, z.s. – za rozvoj inovačního prostředí

 

Inovace. Kooperace. Vzdělávání. Heslo „Klastr je funkční síť“ používají v Klastr Mechatronika často. A není to jenom prázdná fráze. Klastr všestranně podporuje své členy v jejich rozvoji, o členech se ví i tam, kam sami mohou dosáhnout obtížně.  Propojuje své členy v kraji, v rámci přeshraniční spolupráce s německým Bavorskem, při realizaci Smart Specialisation Strategy, na akcích klastru, prostě při všech možných příležitostech. Vznikají tak nové obchodní i vývojové spolupráce, které napomáhají jak členům klastru, tak celému regionu.

 

 

 

Čestné ocenění

 

Mladý manažerský talent roku Ing. Kristián Celý, manažer mezinárodních projektů klastru CREA Hydro&Energy, z.s, za úspěšné vytvoření a realizaci akčního plánu rozvoje inovačního ekosystému Jihomoravského kraje v oboru vodního hospodářství – projekt iWATERMAP, Interreg Europe a další úspěchy v rozvoji internacionalizace klastru.