Modus | Home page

Národní informační den Výzva Zelené dohody pro Evropu * Program Horizont Evropa Klastr 5 – Klima, energie a doprava

Novinka

Vážené dámy, vážení pánové,

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 15. října 2020 on-line formou národní informační den, zaměřený jednak na témata výzvy European Green Deal (EGD) programu Horizont 2020, která má být otevřena dne 18. 9. 2020, a jednak na klastr 5 (Klima, energie a doprava) programu Horizont Evropa (2021 -2027


Program akce s podrobnostmi naleznete v příloze.

 

V případě zájmu je třeba se registrovat, odkaz pro registraci je uveden v programu a rovněž zde:

 http://geform.tc.cz/NarInfoDen_programHorizontEvropaKlastr5

 

Registrovaní účastníci dostanou před akcí pokyny, jak se připojit.