Modus | Home page

KLASTRY UPEVNILY POZICI, BUDOU HRÁT STÁLE DŮLEŽITĚJŠÍ ROLI V EVROPSKÝCH PROGRAMECH

Novinka

V připravovaných evropských programech klastry uhájily svou důležitou pozici a mohou se těšit na podporu i v dalších letech. 


Klastry bývají definovány jako skupiny specializovaných firem a dalších relevantních organizací, které úzce spolupracují na určitém geografickém území. Propojováním těchto specializovaných ekosystémů vytvářejí klastry nové podnikatelské příležitosti pro své členy a integrují je do globálních dodavatelsko-odběratelských řetězců. V současnosti je v Evropě zhruba 2000 klastrů, které sdružují kolem 90 000 malých a středních podniků. Tento obrovský potenciál předurčil klastry například jako jeden z nástrojů strategie kybernetické transformace v evropských zemích a klastry se staly vyhledávanými partnery digitálních inovačních center po celé Evropě.


Nové evropské strategie rozvoje podnikání reagují na současnou konkurenční pozici evropských firem, ale také na ekonomické problémy vyvolané pandemií COVID-19, posilováním digitalizace, udržitelnosti a odolnosti jednotného evropského trhu a jeho aktérů. Tyto nové priority odráží změny v organizačním uspořádání DG GROW  a evropských exekutivních agentur platné na 16. 3. 2021.


Na DG GROW bude nové ředitelství zaměřené na  aktivity, sítě a aliance podporující evropské podnikání ve všech fázích růstu – podnikatelů, přes malé a střední podniky, až po velké průmyslové aliance. Pro tyto úkoly bude zřízeno nové oddělení, mezi jehož povinnosti bude patřit problematika klastrů včetně European Cluster Collaboration Platform, ale také například Erasmus for Young Entrepreneurs, Smart Specialisation Initiative a koordinaci programu Horizon Europe. Toto uspořádání by klastrům mělo nabídnout celou řadu dalších příležitostí a synergií s dalšími evropskými platformami. Velmi dobrým příkladem může být potenciál navázání velmi úzké spolupráce s mezinárodní sítí pro podporu rozvoje inovací a podnikání Enterprise Europe Network (EEN), kterou v ČR koordinuje Technologické centrum AV ČR, člen NCA.

 

Zpracoval Ing. Petr Hladík, Technologické centrum AV ČR