Modus | Home page

Evropská kosmická agentura podporuje vývoj autonomních dronů v České republice

Novinka

Demonstrační projekt využití plně autonomních dronů v bezpečnostních CBRNe aplikacích byl zahájen na sklonku roku 2020.


Česko-polské konsorcium firem, vedené společností BizGarden s.r.o., podepsalo za podpory Ministerstva dopravy ČR smlouvu s Evropskou Kosmickou Agenturou (ESA). Ta tak téměř půl milionem EUR podpořila praktickou aplikaci systémů využívajících družicové signály pro provádění průzkumu, detekce a monitorování CBRNe hrozeb (Chemická, biologická, radiologická a jaderná hrozba) a částečně také obranu proti nim. Projekt financovaný z příspěvku České republiky do programu ESA Space Solutions bude realizován v období 2021 a 2022 a probíhá ve spolupráci s konečnými uživateli těchto systémů: HZS, armádou a dalšími bezpečnostními složkami. Projekt spolufinancuje a monitoruje Evropská obranná agentura EDA.

 

 

 

Kromě společnosti BizGarden s.r.o. v konsorciu reprezentují Českou republiku mladé technologické firmy GINA Software s.r.o. a Fly4Future s.r.o. a státní podniky Vojenský výzkumný ústav s. p. v Brně a Vojenský Technický Ústav, s .p. v Praze. Polským partnerem konsorcia je technologická společnost Cervi Robotics Sp.zo.o. z Řešova.

Demonstračnímu projektu předcházela studie proveditelnosti, při jejímž zpracování byly osloveny bezpečnostní složky a zapojené organizace. Vznikl tak koncept dvou systémů, které mohou zjednodušit zásahy a zvýšit bezpečnost při rozsáhlých událostech s podezřením na možné CBRNe ohrožení.

 

Systémy jsou postaveny na využití dronů, které v tomto případě provádějí lety v plně autonomním provozu. To znamená, že po nastavení parametrů provozu již do jejich činnosti nezasahuje obsluha. Pro demonstrační projekt byly vybrány dvě aplikace. Aplikace pro monitoring velkých zásahů – požáry průmyslových zařízení, rozsáhlé havárie atd. a automatický systém pro odchyt nepřátelských dronů nesoucích potenciálně nebezpečný CBRNe náklad, látky ve spreji, radioaktivní látky nebo výbušniny.

 

Týmy budou řešit technické otázky, např. plně autonomní start a přistání dronu, bezpečnost jeho letu tak, aby nebyly ohroženy zasahující jednotky ani bezpečný provoz jiných leteckých prostředků nad zájmovou oblastí. Dále se budou zabývat sběrem a přenosem dat, jejich zobrazením a vyhodnocením pro zasahující týmy v reálném čase.  

 

Projekt tak vstupuje do naprosto zásadní fáze, tedy do realizace plně funkčního řešení v reálných podmínkách. Osazení senzory bude modulární a průmyslově škálovatelné pro komerční výrobu a uplatnění.

 

Podle nových regulací v oblasti použití a provozu dronů, které v letošním roce vstupují v platnost v celé Evropské unii, budou projednány parametry provozu nutné k získání veškerých certifikací pro nasazení systémů v reálných podmínkách.

 

„Plně autonomními službami poskytovanými bezpilotními prostředky, drony, se zabýváme již několik let. První aplikace jsme navrhli pro marketingové účely v době, kdy takové služby byly podle tehdejší legislativy nepředstavitelné. S rychlým rozvojem těchto technologií a přizpůsobující se Evropskou legislativou budou plně autonomní drony realitou v blízké budoucnosti. Aplikace v oblasti bezpečnosti a ochrany budou v tomto ohledu průkopníky“, říká Luděk Kühr, poradce společnosti BizGarden. 

 

Vadym Melnyk z polské technologické firmy Cervi Robotics k tomu dodává: „Jsem velmi optimistický a věřím, že již v době demonstračního projektu přesvědčíme první klienty, aby si naše systémy pořídili za běžných komerčních podmínek.“ 

 

„Kombinace sofistikovaných detekčních, identifikačních a monitorovacích sad se zapojením celého spektra satelitních služeb slibuje, že pomůže jak pro evropské vojenské, tak civilní uživatele vytvořit výkonnou ochranu CBRN. Zároveň se projekt protíná s řadou dalších výzkumných cílů EDA v oblastech boje proti terorismu, ochrany přístavů, ochrany kritické infrastruktury, logistiky a lékařského dohledu na místě. Jinými slovy, kombinace vlastností a funkcionalit navrženého systému se může uplatnit v mnoha směrech“, uzavřel Ali Shahzad z Evropské Obranné Agentury EDA.

 

Kontakt:

 

BizGarden s.r.o.
Příkop 2a
60200 Brno

 

Tel: +420 605 822 228
e-mail:  l.kuhr@bizgarden.cz

 

 

https://business.esa.int/