Modus | Home page

Evropská klastrová konference 2024 se uskuteční tentokrát v Bruselu, 7. - 8. května 2024

Novinka

Evropská klastrová konference je především o spolupráci: spojuje zúčastněné strany, tvůrce politik, manažery klastrů, výzkumné pracovníky, podnikatele a veřejnost, aby navázali kontakty a podnítili nové nápady pro investice.


Evropská klastrová konference se koná jednou za dva roky. Od roku 2008 se zaměřuje na různá témata, což účastníkům umožňuje diskutovat o různých prioritách.

 

Na základě úspěchu předchozích ročníků se Evropská komise ve spolupráci s belgickými regiony chystá uspořádat již 9. evropskou konferenci o klastrech. Tato akce, která je naplánována na 7. až 8. května 2024 v Bruselu a kterou podporuje European Cluster Collaboration Platform (ECCP), je důkazem odolnosti a přizpůsobivosti klastrové komunity. Konferenci zahájí Side Events, které proběhnou souběžně odpoledne 6. května 2024 - Shromáždění klastrových partnerství / Euroclusters a Shromáždění národních klastrových asociací.

 

Téma konference je zaměřeno na budování nových a přetváření stávajících hodnotových řetězců v Evropě a využívání klastrů pro přilákání investic.

 

Toto setkání slibuje, že bude pro klastrové organizace a asociace klíčovým okamžikem, protože bude v souladu s klíčovými politickými opatřeními EU plánovanými na tento rok a zároveň bude odrážet různé hlasy klastrové komunity prostřednictvím přístupu zdola nahoru k programu konference.

 

Registrace na Evropskou klastrovou konferenci 2024 je otevřena! 

Více informací o konferenci.

 

Zapište si datum do kalendáře a nezapomeňte se registrovat! Nenechte si ujít příležitost zúčastnit se diskuse a zapojit se do diskuse s vedoucími představiteli průmyslu, tvůrci politik a klastrovými organizacemi a asociacemi z celé Evropy. 

 

Sledujte další podrobnosti a připojte se k nám při utváření budoucnosti klastrů v EU.

 

Cílem Evropské klastrové konference 2024 je zdůraznit zásadní roli klastrových organizací při prosazování průmyslových priorit EU. Jejím cílem je zapojit zúčastněné strany do diskusí o probíhajících iniciativách Komise, shromáždit zpětnou vazbu o prioritách pro rok 2024 a podpořit opatření zdola nahoru. V návaznosti na doporučení expertní skupiny pro klastrové organizace z konce roku 2022 nabídne konference pohled na to, jak zúčastněné strany integrují a realizují vize Komise v praxi, a přispěje tak k vytvoření přechodových cest.

 

Konference se bude zabývat klíčovými tématy - přechodem na ekologickou ekonomiku, přechodem na digitální technologie a budováním odolnosti - a poskytne hlubší pohled na klíčové faktory, jako jsou dovednosti, financování a technologie. Konference zvýší povědomí o úloze klastrů, Evropské platformě pro spolupráci klastrů a podnítí debaty o možných krocích klastrů při utváření budoucnosti jednotného trhu EU.

 

Kromě toho budou na konferenci představeny výsledky klastrových iniciativ EU v rámci různých možností financování s důrazem na podporu programu COSME/jednotný trh. Bude aktivně podporovat spolupráci mezi klastrovými organizacemi a jejich členy prostřednictvím iniciativ zaměřených na navazování kontaktů a vytváření sítí.

 

Podrobný program je v současné době ve fázi dokončování a bude brzy zveřejněn.

 

Evropská klastrová konference 2024 se bude konat na náměstí v Bruselu.

 

Další informace najdete zde