Modus | Home page

ECCP Trend Universe - nástroj, který vyhodnocuje a porovnává trendy ve 14 Industrial Ecosystems

Novinka

ECCP Trend Universe je nový nástroj, který vám umožní lépe porozumět budoucím trendům a jejich dopadu na vaši klastrovou organizaci.


Chcete porozumět budoucím trendům a jejich dopadu na vaši klastrovou organizaci, identifikovat počáteční vývoj v rámci 14 různých průmyslových ekosystémů nebo chcete provést vlastní hodnocení trendů a řídit se cennými srovnávacími kritérii založenými na moudrosti mnoha lidí?

 

ECCP Trend Universe nabízí registrovaným uživatelům ECCP z EU možnost lépe porozumět budoucím trendům a jejich dopadu na vaši klastrovou organizaci a její členy.

 

ECCP Trend Universe je strategický prognostický nástroj, který je šitý na míru klastrovým organizacím a členům klastrů v EU. V globálně propojeném světě mají mega a makro trendy přímý dopad na trhy, technologie a podniky. Pomocí nástroje ECCP Trend Universe může vaše organizace vybírat, hodnotit a porovnávat trendy na základě síly vlivu a síly kompetencí.

Výběr trendů

Na základě zjištění předních futurologů jsou identifikovány možné nové trendy a vývojové tendence, které jsou zobrazeny v ECCP Trend Universe. Zdroje dat použité pro výběr trendů zahrnují Amy Web, Zukunftsinstitut, WEC, START a skenování milionů datových bodů o start-upech, výzkumných pracích a patentech (s podporou AI). Pro každý ze 14 průmyslových ekosystémů jsou definovány konkrétní mega- a makrotrendy. Díky tomuto jedinečnému sběru dat může být ECCP Trend Universe pro vaši organizaci jedinečným zdrojem informací.

Hodnocení trendů a srovnávání

Pro lepší předvídání budoucích trendů nabízí ECCP Trend Universe vaší organizaci možnost vyhodnocovat a porovnávat trendy ve 14 průmyslových ekosystémech. Vaše organizace a jí podobné organizace z klastrů v celé Evropě mohou hodnotit a posuzovat trendy z hlediska jejich dopadu na příslušné odvětví (vlastní hodnocení trendů). Tyto údaje pak odrážejí moudrost mnoha (benchmarky klastrů) a otevírají zajímavé možnosti srovnávání a učení pro každého jednotlivého uživatele.

 

Kromě vlastních žebříčků a hodnocení jsou informace o trendech zobrazené v ECCP Trend Universe pravidelně vyhodnocovány a aktualizovány na základě různých vstupních zdrojů:

  • Globální údaje založené na umělé inteligenci o počtu výzkumných prací, patentů, úrovní financování a novinových článků podle jednotlivých trendů a odvětví.
  • Vstupy od hledačů inovací, kteří denně vyhledávají nejnovější inovace podle trendů a odvětví z více než 650 zdrojů podporovaných crawlery, dokumentují tyto příklady a přispívají jimi do naší databáze.
  • Hodnocení a posudky vybraných odborníků
  • Údaje z projektů zaměřených na konkrétní odvětví.

 

PŘIPOJTE SE K ECCP TREND UNIVERSE

 

Používání ECCP Trend Universe vám umožní:

★ získat vhled do budoucnosti, který vám pomůže vybudovat strategické konkurenční výhody ★

★ lépe porozumět budoucím trendům a jejich dopadu na vaši klastrovou organizaci ★

★ prozkoumat relevantní trendy ze 14 různých průmyslových ekosystémů ★

★ zobrazit relevantní hodnocení trendů z jiných klastrů a globální údaje ★

 

Podívejte se na naše video a dozvíte se více o Trend Universe a jeho různých funkcích: