Modus | Home page

Diskuze za kulatým stolem na téma: Zabezpečování kvality produkce a poskytování služeb 14. prosince 2021 od 10:30

Novinka

Cílem odborné diskuze je vytvoření prostoru pro seznámení se s novými trendy v oblasti zabezpečování kvality a komparaci názorů odborníků z praxe a akademického prostředí.


Diskusia sa uskutoční s podporou projektu Vytvorenie strategických partnerstiev a príprava pokročilých kurzov celoživotného vzdelávania pre podniky a klastre s inovačným potenciálom v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu (EDU-MaTech), ktorý je riešený v rámci Operačného programu 304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020, kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/09, kód žiadosti NFP304010U768.

 

Program:

 

10:30 – 10:40            Úvodné uvítanie účastníkov Okrúhleho stola

 

10:45 – 11:10              Porovnání doporučení ISO 9004:2018 a EFQM Modelu 2020 – přednáška čestného hosťa z VŠB - Technickej univerzity Ostrava, 

                                     prof. Ing. Jaroslava Nenadála, CSc

 

11:15 – 11:30                Predstavenie modelu  Vizualizácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 -prednáška doc. Ing. Aleny Paulikovej, PhD..

 

11:35 – 12:15               Odborná online diskusia

 

12:16                             Záver (v prípade záujmu bude online platforma ďalej prístupná)

 

Na bezplatnú online odbornú diskusiu za Okrúhlym stolom je možné prihlásiť sa pomocou Google formulára na adrese 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAEDgb9btd8i0NLt156McYRHkNckYojk9RPEhWZxnfagkNBA/viewform

 
Přidáno: 06.12.2021 12:16:49