Modus | Home page

Brokerage  - Digital and Industrial Technologies, Mobility, OITB & M-ERA.NET

Novinka

Rádi bychom vás upozornili na partnerskou burzu, kterou pořádá Bavorská výzkumná aliance (BayFOR) 29. dubna 2021.


https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/39/partnerska-burza-k-vyzvam-klastru-4.
 
Abyste se mohli účastnit one-to-one jednání (a vybrat si zajímavé partnery v části aplikace „market place“), musíte se zaregistrovat a vytvořit si stručný profil odpovídající expertize, kterou pro projekty Horizont Evropa nabízíte. Prosím podívejte se tam co nejdříve, počet místí bude  omezený.
  

Petr Pracna
Národní kontakt programu Horizont Evropa
Klastr 4 – Digital, Industry and Space
 
Technologické centrum AV ČR
Ve Struhách 27, 160 00 Praha 6
Tel.: +420 234 006 218
pracna@tc.cz
www.tc.cz