Modus | Home page

Bioekonomický atlas NCA

Novinka

Bioekonomický atlas NCA představuje klastry, firmy a instituce z členské základny NCA, které se věnují využití obnovitelných biologických zdrojů (OBZ) pro své inovativní technologie a produkty.


Národní klastrová asociace již 15 let poskytuje zázemí členským klastrovým organizacím svými službami, diverzifikací své členské základny, aktivním zapojením do tvorby klastrové politiky České republiky a otevíráním nových příležitostí cestou mezinárodní spolupráce.

 

Právě účast NCA v evropských projektech DanuBioValNet a GoDanuBio, jejichž cílem bylo posílit rozvoj bioekonomiky ve státech Dunajského regionu, přineslo řadu inovačních aktivit, poznatků a nových úhlů pohledu na roli obnovitelných biologických zdrojů (OBZ) v oživení průmyslu a zlepšování životního prostředí. Měli jsme skvělého vedoucího partnera – BIOPRO, státní agenturu pro bioekonomiku a zdraví Bádenska-Württemberska, který nás učil, v osobě jejího ředitele prof. Ralfa Kindervatera, co znamená cirkulární bioekonomika jako hospodářský sektor a jak jej řídit a podporovat. V projektu GoDanuBio například povýšil bioekonomiku na nástroj rozvoje venkovských oblastí a předcházení demografickým změnám s využitím víceúrovňové participativní governance.

 

Pro lepší uchopení a využití bioekonomiky v národním hospodářství České republiky NCA realizovala v projektu GoDanuBio celou řadu mapovacích, vzdělávacích a osvětových aktivit v regionálním i celostátním měřítku. Věříme, že jsme tím zaseli zdravá semínka a že přinesou očekávané plody. Jedním z nich je např. ustavení nového Výboru pro bioekonomiku při Radě vlády pro udržitelný rozvoj, které NCA v projektu GoDanuBio iniciovala.

 

V závěru projektu jsme se také podívali do svých řad, do členské základny NCA, a s pomocí manažerů klastrů a dalších zainteresovaných členů jsme provedli zmapováni aktérů v oblasti bioekonomiky na „teritoriu“ Národní klastrové asociace. Výsledný Bioekonomický atlas NCA jste si právě prolistovali a doufáme, že pro vás tato přehlídka bioekonomiky v praxi, první svého druhu v ČR, byla nejen užitečná, ale i podnětem a inspirací pro další rozvojové kroky jak v soukromém podnikání, tak ve veřejné správě. Cirkulární bioekonomika jako jedna z klíčových cest k naší bezpečné budoucnosti za to stojí!

 

Děkujeme členům NCA a jednotlivým firmám a institucím, které jsme mohli v katalogu Bioekonomický atlas NCA představit, za spolupráci při poskytnutí potřebných informací a údajů.

 

PaedDr. Pavla Břusková

odborný garant projektu GoDanuBio,

zástupce NCA v Platformě pro bioekonomiku ČR

a člen Inovační rady BIOEAST HUB ČR

 

Členové NCA, kteří se podíleli na tvorbě Bioekonomického atlasu NCA:

 

Nahlédněte do světa bioekonomiky i vy!

 

PDF ve vysokém rozlišení ke stažení ZDE

 

 

Tento katalog je jedním z výstupů projektu GoDanuBio.

 

Atlas si můžete přečíst v programu Calameo nebo stáhnout jako přílohu. 

Bioekonomický atlas ke stažení

Přidáno: 28.03.2023 17:59:49