Modus | Home page

Klastry jako hybné síly inovací v průmyslových ekosystémech - pozvánka na Cluster meet Regions ve Švédsku, 15. - 16. června 2023

Novinka

European Cluster Collaboration Platform jménem Evropské komise a ve spolupráci s Regionem SkaneMedia EvolutionSustainable Business HubLivsmedels-akademinSyd Industriellt utvecklingscentrumMobile HeightsPackbridge společně pořádají Clusters Meet Regions workshop, který proběhne 15. -16. června 2023 v Malmö, ve Švédsku.


Akce s podtitulem "Klastry jako hybné síly inovací v průmyslových ekosystémech, představí nejlepší příklady ze všech specializovaných oblastí regionu Skåne a poukáže na to, jak klastry působí jako hnací síla regionální konkurenceschopnosti tím, že identifikují potřeby a příležitosti, usnadňují přístup ke znalostem, mobilizují a napomáhají ke spolupráci mezi zúčastněnými stranami. Mimo to se bude diskutovat i o meziregionálním rozsahu a potenciálních možnostech spolupráce s cílem posílit hodnotové řetězce EU v různých průmyslových ekosystémech. V programu akce je také zahrnuta návštěva firem, které se specializují na technologie, potraviny, vědy o životě a zdraví. 

 

KONTEXT A CÍLE

V rámci cyklu "Clusters meet Regions" se pořádá 15 regionálních workshopů v regionech EU, které projevily zájem o pořádání takového workshopu v letech 2022 - 23. Na těchto akcích se setkávají klastry a tvůrci politik EU na celostátní, regionální a místní úrovni, aby se od sebe navzájem učili, jak lépe využívat klastry k posílení průmyslových ekosystémů, sloužit národnímu/regionálnímu hospodářskému rozvoji a navazovat kontakty s dalšími regiony, které čelí podobným výzvám v oblasti transformace.

 

Celkovým cílem Clusters meet Regions ve Švédsku je poukázat na to, že klastry lze začlenit do tvorby a provádění politik regionálního rozvoje, kde jsou klastry hnací silou regionální konkurenceschopnosti, růstu, zaměstnanosti a inovací a působí jako klíčové urychlovače a nástroje digitální a ekologické transformace a posilují odolnost. Cílem akce je také vytvořit a podpořit spolupráci mezi klastry a regionálními orgány ve Skåne a podpořit spolupráci s dalšími evropskými klastry ve stejných nebo příbuzných ekonomických činnostech, a tím doplnit regionální aktiva a posílit kapacity pro vedení zelené transformace, urychlení digitální transformace a budování odolnosti. 

CÍLOVÁ SKUPINA

Na akci se na místě sejde více než 100 zástupců klastrů a podniků EU, národních a regionálních veřejných orgánů a organizací na podporu podnikání ze Švédska a dalších regionů EU, jakož i výzkumných pracovníků, občanské společnosti, finančních zprostředkovatelů, inovačních agentur, průmyslových sdružení, investorů a dalších souvisejících subjektů.

Clusters Meet Regions - Skåne bude zakončen večírkem v Media Evolution v Malmö (hlavní místo konání), na který jsou zváni všichni řečníci a delegáti. 


REGISTRACE

K registraci na Clusters Meet Regions workshop v Malmu použijte prosím následující odkaz.

AGENDA

Návrh programu je dostupný zde.