Modus | Home page

3. 11. 2021 Prezentace NCA na Národním setkání RIS3 manažerů v Pardubicích

Jiří Herinek a Ivo Říha se 3. listopadu 2021 zúčastnili setkání RIS3 manažerů v Pardubicích


V první části prezentace představili zhruba padesáti zástupcům regionálních RIS3 týmů a národního RIS3 týmu z MPO činnost Národní klastrové asociace a hlavní výsledky činnosti – zejména Den klastrů, Mapu klastrů, on-line setkávání členů, informační servis pro členy, aktivity v oblasti lobbyingu, zapojení NCA do mezinárodních sdružení a aktivity na poli digitalizace.

 

Ivo Říha následně podrobněji představil příklady úspěchů členů NCA, kteří se prezentovali v Liberci na Dnu klastrů ve všech čtyřech kategoriích (Rozvoj inovací ve firmách, Internacionalizace, Vzdělávání, Rozvoj regionálního inovačního prostředí). Upozornil RIS3 manažery na možnost zapojení do aktivity Juniorních center excelence a vyzdvihl zapojení NCA do přípravy projektu eDIH Northern and Eastern Bohemia. Kraje se také mohou zapojit do plánovaných aktivit na poli digitalizace (Road Show Cyber Security a Czech-Slovak Technology Summit v červnu 2022).

 

Jiří Herinek prezentaci zakončil konkrétními návrhy pro spolupráci mezi RIS3 manažery v jednotlivých krajích České republiky, klastrovými organizacemi a NCA. Představil Mapu klastrů a novou verzi Mapu klastrů 2.0 s kompletními profily členů NCA. Na počtu členů jejich členských firem a počet zaměstnanců ukázal důležitost klastrů a jejich sdružení do NCA, prezentoval agregovaná data o počtu zahraničních partnerů a pokrytí jednotlivých zemí, počtech a hodnotě mezinárodních projektů a o oborovém zaměření jednotlivých členů NCA (pokrytí Industrial Ecosystems a KETs ).

 

Zdůraznil, že klastry jsou zdrojem informací o svých odvětvích, perfektně znají potřeby svých členů, umí se zapojovat do mezinárodních projektů, využívat synergie a že tyto informace mohou být důležité při přípravě aktualizací RIS3 strategií v regionech a přípravě strategických projektů.

 

Na závěr vyzval k metodickému nastavení spolupráce mezi „národní“ i „regionální“ úrovní RIS3 a NCA a jejími členy.

 
 
Přidáno: 09.11.2021 14:17:23