Modus | Home page

Workshop projektu KETGATE v Olomouci

Workshop projektu KETGATE v Olomouci

Research and Technology Organisations (RTOs) - organizace poskytující výzkumné služby inovativním podnikům jsou připraveny spolupracovat s projektem KETGATE i v České republice. Celkem v osmi partnerských ze-mích projektu se v průběhu května a června konaly workshopy pro RTOs. V ČR jej Národní klastrová asociace, český partner projektu KETGATE, uspořádala 31. 5. 2018 v Olomouci pod vedením manažera projektu Ing. Jiřího Herinka. Celkem 13 účastníků z 6 vědecko-výzkumných institucí ČR diskutovalo zejména o nastavení režimu regionálních zprostředkovatelů nabídky těchto RTOs, tzv. SKAP (Smart KET Access Points), které budou výzkumné služby celé sítě KETGATE umožňovat zejména malým a středním podnikatelům v oblasti klíčových technologií. Hlavní výhody SKAPu podle účastníků zahrnují komunikaci s klienty v rodném jazyce, vytváření důvěry mezi místním obchodním poradcem a místními klienty a komplexní nabídku služeb.

Oficiální stránky projektu KETGATE

 

 

Tento projekt je spolufinancován z programu Interreg CENTRAL EUROPE v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.