Modus | Home page

GODANUBIO (01/07/2020 - 31/12/2022)

Projekt je spolufinancován z programu Interreg Danube v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.
2713796,5 €

Projekt byl zahájen 1. července 2020 a potrvá do 31.prosince 2022.

 

Hlavním cílem projektu GoDanuBio je řešit migraci pracovní síly z venkova prostřednictvím revitalizace venkovských oblastí zúročováním jejich bioekonomického potenciálu a s využitím participativní víceúrovňové governance.

 

 

 

 

Přístup GoDanuBio usnadní systematickou spolupráci a participativní správu veřejných a soukromých aktérů, která je nezbytná pro sladění spolupráce venkova a měst na všech úrovních.

 

Dlouhodobým cílem projektu je zvýšit socioekonomický status regionů, přispět k ochraně životního prostředí, klimatu a ochrany zdrojů a také podpořit rozvoj venkovských oblastí. Bude vytvořen ekosystém pro systematickou víceúrovňovou governance místní bioekonomiky s aktéry z řad zainteresované veřejnosti, akademické obce, průmyslu a politického rozhodování.

 

 

O celém projektu a aktualitách se více dočtete ZDE

 

 

Leader projektu

BIOPRO Baden-Württemberg GmbH

 

Partneři projektu

ClusterAgentur Baden-Württemberg, hosted by VDI/VDE IT (Německo)

Poly4EmI/Anteja ECG d.o.o. (Slovinsko)

Romanian Cluster Association (Rumunsko)

IFKA Public Benefit Non-profit Limited Company for the Development of the Industry (Maďarsko)

Bulgarian Employers Association of Innovative Technologies (Bulharsko)

Ministry of Education, Science and Sport (Slovinsko)

Bioeconomy Cluster (Slovensko)

Ministry of Economy, Energy and Business Environment of Romania (Rumunsko)

Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion Agency (Bulharsko)

Croatian Wood Cluster (Chorvatsko)

Ministry of Economy, Entrepreneurship and Crafts of the Republic of Croatia (Chorvatsko)

Ghelinta Commune (Rumunsko)

Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur Ltd. (Rakousko)

Styrian Technology Park (Slovinsko)

City of Sigmaringen (Německo)

Kosice Self-governing region (Slovensko)

Regional Agency for the Development of Small and Medium Size Enterprises Alma Mons Ltd. (Srbsko)

 

 

Asociovaní partneři

Provincial Secretariat for Regional Development, Interregional Cooperation and Local Self Government (Srbsko)

Healthy Cities of the Czech Republic (Česká Republika)

Association of Towns and Communities of Slovakia (Slovensko)

EUREGIO Bayerischer Wald - Böhmerwald / Regionalmanagement Mühviertel (Rakousko)

Association of communes of Romania (Rumunsko)

ICLEI - Local Governments for Sustainability, European Secretariat (Německo)

 

 

Akce projektu

 

Tisková zpráva
Stav cirkulární biohospodářství v makroregionu Dunaj: Jak se země liší, s jakými výzvami se potýkají a co lze udělat pro usnadnění přechodu k udržitelnější budoucnosti? Ke stažení ZDE

 

VYUŽITÍ PARTICIPATIVNÍ GOVERNANCE PRO ROZVOJ BIOEKONOMIKY V OBCÍCH A MĚSTECH ČR 2. 12. 2021

Tisková zpráva ke Kick-off konferenci GoDanuBio projektu ke stažení ZDE.

 

20. - 21. května 2021 se uskuteční Kick-off konference GoDanuBio projektu

 

22. 10. 2020 9th EUSDR Annual Forum

 

První tisková zpráva k projektu ke stažení ZDE

 

Tisková zpráva ke Kick-off konferenci GoDanuBio projektu

 

 

WEBOVÁ STRÁNKA PROJEKTU ZDE