Modus | Home page

Zlínský kreativní klastr, z. s.

Zlínský kreativní klastr je první klastr v České republice zaměřený na kreativní průmysly.

Klastr je tvořen zástupci veřejného, soukromého, neziskového a vzdělávacího sektoru z kreativních a návazných odvětví ve zlínské aglomeraci. Vizí Zlínského kreativního klastru je, že město Zlín a Zlínský kraj budou v roce 2020 představovat jedno z nejvýznamnějších center kreativních průmyslů České republiky, a to zejména v oblastech designu, audiovize, marketingových komunikací a architektury.

 

Produkty/služby

  • Podpora spolupráce členů, networking, „cross sectoral“ spolupráce, společná propagace, osvěta
  • Vzdělávání v oblasti KKP - Internacionalizace
  • Vývoj v oblasti audiovize a designu
  • Produkce kulturních akcí

 

Možnosti spolupráce

  • Řešíme přesahy mezi průmyslovými a kulturními a kreativními obory, nová i klasická média, design, audiovizi, kulturu ve veřejném prostoru, strategie kulturních a kreativních odvětví nejen ve veřejné správě

 

Aktivity

  • Přenos dobré praxe ze zahraničí (Belgie, Nizozemí, Dánsko, Polsko, Maďarsko, Slovensko)
  • Realizace
  • Galerijní a muzejní noc v exteriérech - Podpora inovativních

 

Kontakt: Petr Dubovský, petr.dubovsky@kreativnizlin.cz, +420 604 913 367