Modus | Home page

ZÚČASTNĚTE SE KONFERENCE MEMPUR 2023 - MEMBRÁNOVÉ PROCESY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Novinka

Klíčovým tématem konference MEMPUR 2023 je voda – uzavřené cykly vodního hospodářství a zpracování koncentrátů, implementace membránových procesů, nové postupy a technologie, které zvyšují kvalitu menbránových procesů.


První ročník se uskutečnil v roce 2017. Konference se koná v lichých letopočtech a v letošním roce se uskuteční ve spolupráci s Univerzitou Pardubice, Fakultou chemicko-technologickou již 4. ročník.

 

Jedním z hlavních záměrů organizátorů konference je dosažení vhodného propojení výzkumných a vzdělávacích subjektů s výrobní (aplikační) sférou a dalšími institucemi, které se zabývají vývojem a využitím technologií pro trvale udržitelný rozvoj společnosti.

 

Primárně je tato konference určena k prezentaci výsledků výzkumu nejen z oblasti separačních membránových procesů, ale I nových materiálů, nakládání s odpady (kapalnými a plynnými), sanací ekologických zátěží, včetně dekontaminačních technologií uplatňovaných při inovačních technologiích v oblasti životního prostředí.

 

Konference je z hlediska oborového zájmu zaměřena jak na oblasti základních membránových separačních procesů a jejich uplatnění v průmyslových procesech, tak na celou oblast průmyslové a komunální ekologie, tj. a na témata, která souvisejí s vodním hospodářstvím a emisemi škodlivých látek do ovzduší.

 

Dále je konference určena k prezentaci výsledků výzkumu nejen z oblasti separačních membránových procesů, ale rovněž a nových materiálů, nakládání s odpady (kapalnými a plynnými), sanací ekologických zátěží, včetně dekontaminačních technologií uplatňovaných při inovačních technologiích pro životní prostředí.

 

Jednotlivými tématy letošního ročníku konference jsou:

 

T1 – Získávání cenných látek z odpadních vod, recyklace vody

 

T2 – Čištění průmyslových odpadních vod, odpadních plynů a spalin

 

T3 – Inovativní technologické postupy a membránové technologie

 

T4 – Vývoj nových materiálů a jejich aplikace

 

T5 – Nebezpečné odpady a jejich likvidace

 

T6 – Ostatní

 

Důležité termíny:

10. července 2023

Konečný termín pro příjem abstraktů

31. července 2023

Potvrzení o přijetí příspěvků a formě

06. srpna 2023

Konečný termín platby zvýhodněného účastnického poplatku

 

Jako plenární přednášející na konferenci vystoupí zástupce Technické univerzity Liberec Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D., za MemBrain s.r.o. Ing. Marek Bobák, Ph.D., za VŠCHT potvrdil plenární přednášku prof. Ing. Karel Friess, Ph.D. a za Vysoké učení technické v Brně, Ústav vodního hospodářství obcí je potvrzena přednáška doc. Ing. Jaroslava Raclavského, Ph.D.