Modus | Home page

Webinář „Směrem k zeleným zítřkům"

Novinka

"Towards Green Transition’ Facility" neboli "Směrem k zeleným zítřkům" je novou iniciativou Evropské platformy pro spolupráci klastrů (ECCP), která klastrům registrovaným v ECCP umožňuje propagovat dovednosti "Green Transition" mezi svými členy prostřednictvím technické podpory vysoce kvalifikovaných poradců.


 

Seminář se uskuteční v pondělí 22. února 2021, 13:30 - 15:00

 

Na tomto webináři budou vybrané klastry proškoleny a poskytnuty rady ohledně řady témat "Green Transition", aby mohly svým členům klastru (zejména malým a středním podnikům) pomáhat při efektivnějším využívání zdrojů. Služby budou šity na míru a zaměřeny na konkrétní potřeby a výzvy každého vybraného klastru. Tento webinář představí hlavní rysy tohoto nástroje a bude se zabývat otázkami zúčastněných účastníků.

 

Zdroj: European Cluster Collaboration Platform

 

Program webináře