Modus | Home page

Veřejná konzultace k připravované výzvě Euroepan Green Deal Call

Novinka

Evropská komise připravuje ještě v rámci programu Horizont 2020 mimořádnou výzvu k podávání projektů The European Green Deal Call s předpokládaným vyhlášením v polovině září 2020 a uzávěrkou koncem ledna 2021.


Vážené dámy, vážení pánové,
Evropská komise připravuje ještě v rámci programu Horizont 2020 mimořádnou výzvu k podávání projektů The European Green Deal Call s předpokládaným vyhlášením v polovině září 2020 a uzávěrkou koncem ledna 2021.

K navrženým tématům, která zahrnují celkem 11 oblastí (energetiky se alespoň částečně týkají oblasti 1.2 – položka Smart Cities, 2 – Affordable, clean and secure energy a 4 – Energy and resource efficiency in cities) byla vyhlášena veřejná konzultace s uzávěrkou 3. 6. 2020:
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call_en

V případě zájmu o zapojení do konzultace najdete po otevření odkazu ve sloupci vlevo položku How can I get involved, kde zvolíte oblast výzvy, ke které se chcete vyjádřit.

Dopručuji seznámit se s navrženým tématy, které ale nejsou definitivní a mohou být změněna, případně i zrušena. 

Ing. Veronika Korittová
NCP ENERGIE a EURATOM
Technologické centrum AV ČR
Ve Struhách 27
160 00 Praha 6
Tel.: 234 006 115
korittova@tc.cz
www.tc.cz