Modus | Home page

V Praze se konala Evropská klastrová konference 2022

Novinka

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky v rámci Českého předsednictví v Radě EU a Evropská komise uspořádali již 8. ročník Evropské klastrové konference, která se konala ve dnech 26. – 27. září 2022, v Praze


Akce podpořená Evropskou platformou pro klastrovou spolupráci (ECCP) byla jedinečnou příležitostí k setkání tvůrců klastrové politiky, manažerů klastrů, odborníků a dalších  účastníků.

 

Tato akce byla zaměřená na klastrovou politiku a iniciativy, které umožňují konkrétní realizaci ekologického a digitálního přechodu v evropských hodnotových řetězcích a posilují jejich odolnost. Došlo také k diskuzi a obhajobě toho, jak mohou klastry přispět k zavádění přechodných cest v různých průmyslových ekosystémech.


Klastry se tak v souladu s aktualizovanou průmyslovou strategií EU stanou hlavními aktéry změn.

 

Během dvoudenní akce, které se zúčastnilo přes 600 účastníků ze 40 zemí, měli účastníci  možnost diskutovat o nejnovějších trendech v klastrové politice, zúčastnit se matchmakingové akce, prozkoumat obchodní, investiční a partnerské příležitosti a rozvinout propojení mezi evropskými hodnotnými řetězci a ekosystémy. Dále pak měli příležitost prohlédnout si pracoviště vybraných českých klastrů a během konference navštívit 30 stánků, které byly vystaveny v místě konání.

 

NÁRODNÍ KLASTROVÁ ASOCIACE NA KONFERENCI

 

Národní klastrová asociace se aktivně podílela na přípravě Site Visits, ve kterých se představilo pět členů: Klastr MECHATRONIKA, NANOPROGRESS a CLUTEX, CZECHIMPLANT a Český optický klastr. Video pozvánky si můžete prohlédnout ZDE.

 

Prezident Národní klastrové asociace Ing. Jiří Herinek také úspěšně představil asociaci všem zástupcům během Side Events v rámci prvního dne konference, navazoval nové kontakty a účastnil se partnerských meetingů.

 

Tým NCA v rámci konference reprezentoval nejen sebe, ale také své členy. Na svém stánku uvítali přes stovku účastníků, měli možnost představit se Evropské komisi, pohovořit s politiky a získat nové kontakty, které otevírají dveře k projektům a novým partnerským vztahům.

 

Jak již bylo zmíněno, tým NCA měl možnost se představit Evropské komisi. Komisi zajímalo, jaké aktivity podniká NCA a jak reprezentuje své členy na národní a nadnárodní úrovni.

 

Zájem o stánek NCA projevovali jak klastrové asociace, tak přímo jejich členské firmy. Někteří již o NCA měli povědomí, jiným se NCA představila poprvé. Jako skvělá propagační i kontaktní forma se ukázaly KLASTROVINY, kde se hned zakroužkovaly adekvátní kontakty na příslušné klastrové manažery. Část propagačních materiálů na stánek dodali i členové NCA a i tato forma propagace se ukázala jako přínosná. Velká část z návštěvníků si tak vzala buď přímo vizitky na konkrétního manažera, nebo propagační materiál konkrétního klastru.

 

Mezi dalšími návštěvníky stánku byly například zástupkyně ministerstva z Polska, které zajímalo, jakými prostředky Česká republika podporuje klastrové organizace. Chtěly tak porovnat podporu v Polsku a v České republice. Dalším velmi zajímavým návštěvníkem byla paní Borůvková, která je vedoucí kanceláře Belgického velvyslanectví – Vlámského zastoupení. Paní Borůvkovou zajímal český trh a jeho možnosti propojení s trhem vlámským.

 

Návštěvníky, kteří se na stánku zastavili nejčastěji zajímalo, zda jsou klastrové organizace v ČR finančně podporovány státem, možnosti nových spoluprací s klastrovými organizacemi a firmami v ČR, jaké má NCA členy a zda může NCA pomoci propojit klastry /firmy s NCA členy. Někteří návštěvníci hledali konkrétní klastry a přáli si být s nimi přivedeni do kontaktu, jiní si zase chtěli přečíst o klastrech v KLASTROVINÁCH a dozvědět se tak více o potenciálních partnerech a jejich projektech.

 

Po náročném dni plné aktivit a dobrého jídla, se pak tým NCA společně se zástupci z českých klastrů přesunuli ke džbánku piva a diskutovali o nově navázaných kontaktech a událostech posledních dnů.

 

 

OCENĚNÍ NA EVROPSKÉ KLASTROVÉ KONFERENCI 2022

 

Evropská komise za podpory ECCP vyhlásila vítěze svých výročních klastrových cen na základě hlasování, které proběhlo online v rámci klastrové komunity a poté na místě účastníky konference.  Titul „Klastrová manažerka roku“ získala Kristina Sermuksnyte-Alesiuniene, klastrová manažerka z AgriFood, Litva. Cenu „Evropského klastrového partnerství roku“ získal projekt S3Food, který usnadňuje zavádění inovativních digitálních řešení v potravinářském průmyslu.

 

MATCHMAKING EVENT (Seznamovací akce)

Jedinečná příležitost, která umožnila delegátům z různých zemí navázat nové kontakty a vyhledat potenciální obchodní partnery ve všech fázích dodavatelského řetězce.

 

PROHLÍDKY PRACOVIŠŤ

Účastníkům konference byla nabídnuta prohlídka pracovišť vybraných českých klastrů.

Více o prohlídce naleznete ZDE

 

 

VYSTAVUJÍCÍ STÁNKY

Návštěvníci měli možnost si prohlédnout 30 stánků, které reprezentovaly své organizace a projekty. Opět se zde naskytla příležitost pro navázaní kontaktů.

O vystavujících se dozvíte více ZDE

Konferenční momentky