Modus | Home page

UTB ve Zlíně nabízí využití zahraničních studentů formou bezplatné stáže

Novinka

Využijte možnosti a nabídněte bezplatné stážisty vašim členským firmám.


Rozvojový HR klastr ve spolupráci s Univerzitou Tomáš Bati ve Zlíně (UTB) hledá pro zahraniční studenty UTB možnost bezplatných stáží ve firmách.

Pro obě tyto skupiny zahraničních studentů (tedy jak česky, tak anglicky mluvící), by rádi našli firmy, které by byly ochotny je přijmout na stáž, či je na částečný nebo plný úvazek při studiu zaměstnat (zvláště studenti v posledních ročnících si můžou většinou domluvit individuální studijní plán, speciálně pokud mají zaměstnání). Všichni tito zahraniční studenti mají díky svým studentským vízům či pobytům volný přístup na český trh práce a i vzhledem ke svým nepříliš vysokým nárokům a větší pracovitosti  (než mají kupříkladu čeští studenti) jsou ideální a velice flexibilní skupinou, kterou by mohl místní trh práce využít.

Speciálně v případě zahraničních studentů v anglických oborech, by UTB ráda vytvořila například databázi firem, které přijímají anglicky (či česky) mluvící stážisty a na které by těmto studentům následně zprostředkovala kontakt. Vzhledem k tomu, že na mnoha studijních oborech je absolvování stáže aktuálně povinné, je tu pro firmy k dispozici skupina studentů, kteří můžou věnovat zdarma osmdesát hodin jakékoliv činnosti, kterou budou firmy potřebovat.

Pokud s nimi firma bude spokojená, může poté zhodnotit, jak moc se s nimi byli schopni domluvit česky a jak anglicky a následně jim třeba nabídnout práci.

Aktuálně již zahraniční studenti pracují v několika firmách Zlínského kraje, kde jsou s nimi velmi spokojeni.

UTB má aktuálně přes padesát anglických studijních oborů, jejichž rozpětí sahá od technologických a IT oborů, přes obory ekonomické, až to komunikační a tvůrčí (marketing či design)...

Pokud máte o zahraničního stážistu či zaměstnance z konkrétního oboru zájem, zde je k dispozici vyhledávač oborů.

V případě Vašeho se zájmu se obraťte na klastrovou manažerku Rozvojového HR klastru Magdalenu Vrabčekovou: vrabcekova@siczlin.cz

Nebo přímo na kontaktní osobu UTB Františka Brázdilíka: brazdilik@utb.cz

Konkrétní nabídku bezplatné stáže, můžete jako zaměstnavatel zdarma zaregistrovat i na Job portále Job Centra UTB ve Zlíně tady.