Modus | Home page

Úspěch konopného startupu na poli medicínského využití

Novinka

Členové NCA s námi pravidelně sdílí své úspěchy a úspěchy svých členů. Vybrané příspěvky naleznete v KLASTROVINÁCH. Přečtěte si příspěvek od Českého konopného klastru a jeho člena SensiQure. 


Český konopný klastr, z.s. (CzecHemp) je oborový klastr založený pro lepší spolupráci podnikatelů, veřejného sektoru, výzkumných a vzdělávacích institucí v celém hodnotovém řetězci pěstování, zpracování a využití technického a léčebného konopí za účelem zlepšování podmínek pro rozvoj konopného průmyslu v České republice.

 

Aktivity CzecHemp směřují k podpoře a rozvoji podniků, které pracují s konopím, a ke změně legislativy tak, aby bylo možné využívat potenciálu konopí nejen v České republice, ale i v celosvětovém měřítku. V srpnu letošního roku se CzecHempu podařilo získat značku BRONZE label udělovanou Evropským sekretariátem pro analýzu klastrů (European Secretariat for Cluster Analysis).

  

Jedním z úspěšných členů Českého konopného klastru je a společnost SensiQure, s.r.o., která začínala v roce 2021 jako startupový projekt doktoranda na ČZU Jiřího Velechovského a podnikatele z oblasti technologií Tomáše Mikuly. Díky propojení agronomických znalostí týkajících se indoor pěstování léčebného konopí s technologickým know-how se SensiQure rychle etablovala na českém trhu jako špičkový pěstitel konopí v uzavřených prostorech.

 

 

V létě letošního roku se firmě podařil obrovský úspěch, kdy získala certifikaci správné výrobní praxe (EU GMP), která doplnila již dříve získanou licenci pro produkci léčebného konopí (GACP) od Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). To zahrnuje splnění dlouhé řady velmi přísných podmínek a v současnosti je držitelem těchto licencí v Česku méně než pět společností.

 

„Cesta k licencím byla náročná, ale díky internímu know-how našeho týmu jsme obě licence získali ve velmi krátkém čase a s násobně menší investicí, nežli je to v tomto oboru běžné,“ vysvětluje spoluzakladatel společnosti Jiří Velechovský. „Tento milník nám otevírá dveře na rychle se rozvíjející evropský a případně a celosvětový trh s léčebným konopím.“


Kontakt: Lukáš Hurt, manazer@czechemp.cz, +420 730 128 319, www.czechemp.cz