Modus | Home page

Setkání s ministrem pro vědu, výzkum a inovace

Novinka

Zástupci představenstva Národní klastrové asociace (NCA) – Kateřina Podaná, Luboš Komárek a Břetislav Skácel se 2. července 2024 ve Strakově akademii sešli s ministrem pro VaVaI, panem Markem Ženíškem.


Představili roli klastrových organizací v České republice a aktivity NCA, které pomáhají ke kultivaci klastrového prostředí. Uvedli konkrétní příklady dobré praxe členů NCA: CREA Hydro&Energy, NANOPROGRESS a Klastru MECHATRONIKA. Poukázali nejen na diverzitu aktivit jednotlivých klastrových organizací, ale také na jejich otevřenost ke spolupráci na národní a mezinárodní úrovni. Zdůraznili především to, že své členy NCA dobře zná, ví, co potřebují, protože je s nimi v kontaktu a umí dobře spolupracovat mezi sebou. Během rozhovoru byly zmíněny různé dotační příležitosti, které klastry využívají v českém i evropském prostoru. Krátce se diskutovalo také o profesních doktorátech a transferu technologií a licencí jako dalších formách spolupráce mezi firemním a akademickým sektorem.

Na závěr zástupci NCA nezapomněli pana ministra pozvat na letošní Den klastrů, který se bude konat 16. října v Brně, na půdě Mendelovy univerzity.