Modus | Home page

Prozkoumejte inovace v oblasti hlubokých technologií a zdravotnických dat s projektem BRIGHT

Novinka

Pozvánka na akci ClusterXchange BRIGHT, která proběhne 27. listopadu - 1. prosince 2023 v Barceloně.  


Informace o BRIGHT projektu:

 • Cílem je zlepšit způsob, jakým klastry spolupracují a pracují na svých cílech ekosystémů zaměřené na digitální zdraví a digitalizaci zdravotnických ekosystémů.
 • BRIGHT "výměny" přináší dlouhodobé partnerství - kolaborace.
 • Nechybí ani excelence v klastrových organizacích a jejich poskytování služeb.
 • Vznikají nové služby pro ekosystémy v Uppsale, Severní Francie, Estonska a Katalánska. 
 • Podporuje mobility členů ekosystému po Evropě:
  • Otevření nových trhů
  • Účast na mezinárodních veletrzích a akcích
  • Najít partnery a spolupracovníky
  • Setkat se s klíčovými zúčastněnými stranami v regionech

CXC BIOCAT

Datum: 27. listopadu - 1.prosince

Místo konání: Barcelona, Španělsko

Proč se zúčastnit?

 • Vylepšete svou stávající technologii spoluprací s partnery (veřejnými nebo ze zahraničí).
 • Najděte možnosti internacionalizace v Katalánsku a na španělském trhu.
 • Najděte specializované investory v oblasti hlubokých technologií.
 • Setkejte se s příslušnými zúčastněnými stranami, které se zabývají digitálními technologiemi napříč odvětvími.
 • Získejte informace o různých rámcích podpory a budoucích trendech v oblasti Katalánska.

 • Zúčastněte se barcelonského Deep Tech Summitu.
 • Zúčastněte se setkání zdravotnických technologií (překlad zajištěn).
 • Vyhledejte partnery a podpůrné organizace pro výzkum a vývoj.
 • Navázejte kontakt s investory a podniky působícími v oblasti digitálního zdraví.
 • Seznamte se s nejlepšími inovačními centry v Katalánsku.
 • Poznejte správní orgány odpovědné za zavádění digitálních technologií ve zdravotnictví.
 • Vyzkoušejte program společnosti Biocat na podporu rychlého přístupu digitálního zdraví na trh. 

 

Pro více inforamcí můžete kontaktovat aguerrero@biocat.cat

ClusterXchange BRIGHT

Přidáno: 20.11.2023 16:06:39