Modus | Home page

Příležitosti pro obchodování na Ukrajině

Novinka

Jaké obchodní příležitosti českých firem se rýsují v případě vleklého konfliktu na Ukrajině, popřípadě jaké se dají očekávat možnosti po ukončení války na Ukrajině?


AOBP je od prvního dne konfliktu ve spojení s Velvyslanectvím Ukrajiny v Praze, partnerskou ukrajinskou asociací obranného a bezpečnostního průmyslu a Ministerstvem obrany ČR. AOBP také úzce spolupracuje s agenturou AMOS, která identifikuje potřeby vojenského materiálu pro Ukrajinu. AMOS podporuje obchodní aktivity českých společností a nabízí jak administrativní podporu, tak i zprostředkování kontaktů přímo na místě. Jezdí pravidelně do Kyjeva s firmami, o které je zájem či které nabízí relevantní produkty. Nabízí možnost také oslovit napřímo různé koncové uživatele s nabídkou testování českého řešení (na náklady a riziko české firmy). AOBP připravuje ve spolupráci s AMOS, Licenční správou MPO ČR a Odborem kontrolních politik MZV ČR seminář na téma obchodování vojenského materiálu na Ukrajině, který se uskuteční pravděpodobně v dubnu (pozvánka bude zveřejněna).

Některé firmy již od roku 2022 identifikovaly obchodní příležitosti a po částečné změně výroby dodávají na Ukrajinu potřebný obranný materiál – nejedná se nutně o zbrojní firmy, ale o společnosti, které dokázaly modifikovat své výrobky i pro vojenské účely. AOBP má podepsané memorandum o porozumění s již zmiňovanou ukrajinskou podobně zaměřenou asociací, jejíž ředitel Evheni Krupa se přímo účastnil bojů v přední linii a po zranění působí v České republice, kde využívá zázemí AOBP pro své aktivity. Zajímavým obchodním počinem je přeměna důlního stroje na vysoce výkonný odminovač. Nabídky svých produktů lze zadat do registru Defense Procurement Agency of Ministry of Defense of Ukraine, k tomuto účelu vytvořeného. Jedná se o akviziční státní firmu která spadá přímo pod tamní ministerstvo obrany. Reagují relativně rychle (cca do 40 dnů), takže pokud firmy nabídnou něco zajímavého, tak si to Ukrajinci koupí. Rozpočet mají samozřejmě omezený, ale nějaké finance ještě mají. Do tohoto registru má přístup ukrajinská armáda, integrovaný záchranný systém, místní samosprávy a sami identifikují, zda jim nabízený produkt vyhovuje.

Hned po poptávce munice je největší zájem o zdravotnický materiál. Obecně platí, že pokud již nyní probíhá obchod s ukrajinskou stranou, bude po ukončení války daleko lepší šance se na obnově a restartu trhu podílet. Například Česká zbrojovka přesouvá výrobu a montování BRENů (pušky) přímo na Ukrajinu. Takový počin je stále riskantní, protože se samozřejmě jedná o cíle ruské armády.

AOBP se zúčastnila obranného fóra v Kyjevě, uspořádaného pod záštitou prezidenta Zelenského, kterého se v září 2023 zúčastnilo přes 250 zástupců obranného průmyslu ze 30 zemí světa. Myšlenkou bylo vytvořit mezinárodní alianci obranného průmyslu, který by měl za úkol propojit země NATO a jejich armády s ukrajinskou a zvýšit samotný potenciál ukrajinského obranného průmyslu, a pomoct ho integrovat do systému zemí NATO a západních spojenců. V prosinci AOBP podepsala dokument Ukraine Defence Industry Compact, díky kterému mohou české firmy předávat své know-how ukrajinským firmám a pomoct nastartovat průmysl, částečně již nyní během války, a samozřejmě po jejím ukončení. Největší problém bohužel představuje taxonomie ESG a z ní vycházející restriktivní chování  bankovního sektoru vůči firmám obranného průmyslu, kdy taxonomie označuje obranný průmysl za „sociálně neudržitelný“, a banky kladou investicím a dokonce platbám za zboží překážky. Nadnárodní banky nerespektují ani vývozní licence udělené těmto firmám Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem průmyslu a obchodu. I proto AOBP organizuje seminář Alternativy financování obranného průmyslu 26. března 2024.

Firmy se potýkají i se zvyšováním cen materiálu, energií, či přímo s nedostatky nebo výpadky materiálu. Často jsou na firmy kladeny nereálné požadavky a část zbrojního průmyslu se potýká se stále většími problémy, produkce se nezvyšuje (nebo ne tak rychle, jak by bylo potřeba), a nelze navýšit výrobní kapacity tak rychle ze dne na den.

Kromě obranného a zdravotnického průmyslu se ukazuje potřeba podpory v  zemědělském a důlním průmyslu. A to nejen v dodávkách produktů, ale také v servisu strojů, které Ukrajinci ne tak dobře znají (to platí i pro samotný obranný průmysl).

Pro firmy z portfolia klastrových organizací NCA je nabídka možností zapojení do ukrajinského průmyslu téměř pro každého.  Přes AOBP lze zajistit i transport zboží nebo i charitativní pomoci.

Pro jakékoliv zapojení nebo zprostředkování se určitě můžete obrátit na Daniela Svobodu: svoboda@aobp.cz.