Modus | Home page

Přechodná cesta v textilním průmyslu: udržitelná a oběhová hodnota, pozvánka na EU Cluster Talks, 17. května 2023

Novinka

European Cluster Collaboration Platform vás pod záštitou Evropské komise, DG GROW zvou na EU Clusters Talk, který proběhne online ve dne 17. května 2023, od 08:30 do 09:45.


Aktualizovaná evropská průmyslová strategie vyzývá ke spoluvytváření cest k urychlení ekologické a digitální transformace průmyslu EU a jeho ekosystémů v partnerství s průmyslem, veřejnými orgány, sociálními partnery a dalšími zúčastněnými stranami. Pro textilní ekosystém má Komise ambiciózní vizi: Do roku 2030 by textilní výrobky uváděné na trh EU měly mít dlouhou životnost a být recyklovatelné, ve velké míře vyrobené z recyklovaných vláken, bez nebezpečných látek a vyrobené s ohledem na sociální práva a životní prostředí. V konkurenceschopném, odolném a inovativním textilním odvětví přebírají výrobci odpovědnost za své výrobky v celém hodnotovém řetězci, včetně případů, kdy se z nich stane odpad. Cirkulární textilní ekosystém by měl vzkvétat a měl by být poháněn dostatečnými kapacitami pro inovativní recyklaci z vlákna na vlákno, zatímco spalování a skládkování textilu se sníží na minimum.

 

V této souvislosti pořádá European Cluster Collaboration Platform, jménem Evropské komise, DG GROW, EU Cluster Talks na téma Přechodná cesta v textilním průmyslu: udržitelná a oběhová hodnota, která proběhne 17. května 2023, od 08:30 hod. do 09:45 hod. Diskutovat se bude také o cestě přechodu, kritických výzvách ve dvojí transformaci, v textilním průmyslu a také o úloze klastrů při podpoře této transformace.

 

Hosté v panelové diskuzi: 

  • Antonio de Sousa Maia, Legal Officer, European Commission;
  • Cecilia Nilsson-Bottka, Policy Officer, European Commission;
  • Enrico Venturini, Senior Researcher, NEXT TECHNOLOGY TECNOTESSILE.

 

Tato akce je součástí online setkání, která co druhý týden připravuje pro klastrovou komunity European Cluster Collaboration Platform. Nabízejí aktuální vhled do nejnovějších průmyslových politik a zapojování klastrů, projektů a osvědčených postupech, novinky ECCP a možnosti financování. EU Cluster Talks jsou prostorem pro výměnu znalostí a diskusi o tématech, které jsou pro klastry relevantní a měnící se s každým setkáním.  

 

Sledujte záznam z přednášky