Modus | Home page

Posílení meziodvětvové a meziregionální spolupráce - Pozvánka na Clusters meet Regions, v Burgase, Bulharsko, 13. - 15. září 2023

Novinka

European Cluster Collaboration Platform, pod záštitou Evropské komise, Consulting Cluster Veritas a ICT Cluster Burgas, společně organizují konferenci Clusters meet Regions, která proběhne ve dnech 13. - 15. září 2023, v Burgasu, Bulharsku. 


Clusters meet Regions v Burgasu je již devátou konferencí tohoto cyklu. Akce, která nese název "Posílení meziodvětvové a meziregionální spolupráce" se zaměřuje na priority stanovené regionem, jako jsou cestovní ruch, informační a komunikační technologie a kreativní průmysl, ale bude také příležitostí získat podrobný přehled o místním klastrovém prostředí. 

 

KONTEXT A CÍLE

Kovidová pandemie, ruská agrese na Ukrajinu, rostoucí náklady na energie a geopolitické napětí ovlivnily evropské regiony a jejich průmysl. Každý region čelí svým výzvám a zároveň hledá organizační přístupy, které jsou vhodné vzhledem k jeho institucionální realitě, potřebám trhu a dostupným zdrojům. Regiony EU však musí být schopny konkurovat ostatním vyspělejším a rozvíjejícím se ekonomikám, zejména v této náročné době. Lokalita je důležitá zejména pro klastry, ale existují určité trendy, které se zdají být univerzální: 

Klastrové organizace a jejich členové by měli přijímat opatření a realizovat projekty, které jsou důležité pro hospodářský rozvoj jejich místních komunit. 

 

Klastry by měly spolupracovat s dalšími evropskými klastry ve stejných nebo příbuzných hospodářských činnostech, aby se doplnila regionální aktiva a posílilo budování kapacit a konkurenceschopnost, urychlil se přechod na digitální technologie a vybudovala se odolnost.

 

Regionální orgány musí znát své klastry a chápat, jak mohou utvářet, zlepšovat a účinně pomáhat při navrhování a provádění politik regionálního rozvoje.

 

V období 2022-2023 se pořádá 15 regionálních seminářů v těch regionech EU, které projevily zájem o pořádání akcí v rámci cyklu.

 

BENEFITY
Cílem konference, kterou pořádá European Cluster Collaboration Platform jménem Evropské komise ve spolupráci s Consulting Cluster Veritas a ICT Cluster Burgas a za podpory regionálních orgánů, je:

 • Zvýšit viditelnost klastrů na regionální, národní a nadregionální úrovni a lépe je zviditelnit jako spolehlivé partnery pro inteligentní hospodářské politiky.
 • Posílit meziodvětvovou a nadnárodní spolupráci klastrů se zaměřením na černomořský region.
 • Posílit dialog mezi podnikatelskou sférou, akademickou obcí a dalšími aktéry v oblasti inovací zastoupenými klastry a regionálními a národními vládními strukturami.

 

Na konferenci Clusters meet Regions v Burgasu se setkají klastry, malé a střední podniky a tvůrci politik EU na národní, regionální a místní úrovni, aby se od sebe navzájem dozvěděli, jak využít klastry k posílení průmyslových ekosystémů, sloužit národnímu/regionálnímu hospodářskému rozvoji a navázat kontakty s dalšími regiony, které čelí podobným výzvám v oblasti transformace. Kromě toho bude seminář propojen s akcemi na vysoké úrovni (1. den programu) následujících mezinárodních projektů:

 • DIGITOUR, financovaný Evropskou radou pro inovace a Výkonnou agenturou pro malé a střední podniky (EISMEA), pověřenou Evropskou komisí v rámci programu COSME COS-TOURINN-2020-3-04.
  • DIGITOUR PROJECT spojuje malé a střední podniky z odvětví cestovního ruchu s poskytovateli inovativních, digitálních a chytrých řešení a nových technologií. Prostřednictvím otevřených výzev a zprostředkovatelských služeb podporuje DIGITOUR PROJECT odvětví cestovního ruchu v Evropě prostřednictvím digitálních nástrojů a inovací. Konsorcium DIGITOUR zastupuje organizace z následujících 8 evropských zemí - Bulharska, České republiky, Dánska, Francie, Itálie, Německa, Srbska a Španělska, a poskytuje tak názorný obraz evropského panoramatu cestovního ruchu od severu k jihu a od východu k západu. 
  • Na této akci se setkají místní a mezinárodní klastry a malé a střední podniky z oblasti cestovního ruchu a informačních a komunikačních technologií, aby zhodnotily, čeho bylo dosaženo v rámci programu voucherů, a také aby si vyměnily nové trendy a hledaly nové příležitosti.
 • Iniciativa ICT Greening Up 2023, podporovaná z Norského finančního mechanismu (Norské fondy) 2014-2021, program "Rozvoj podnikání, inovace a malé a střední podniky".
  • Iniciativa ICT Greening Up zahájí ekologickou transformaci odvětví informačních a komunikačních technologií (ICT) v regionu Burgas. Projekt se opírá o koncept vytvoření regionálního podpůrného ekosystému, který usnadní udržitelnou transformaci malých a středních podniků (MSP) z odvětví ICT usazených v této oblasti. Iniciativa urychlí vznik a podpoří novou generaci společností a podnikatelů v oblasti ICT, kteří se "narodili zelení", a rovněž podpoří přechod od tradičních k udržitelnějším obchodním modelům. 
  • Akce na vysoké úrovni se zúčastní osoby s rozhodovacími pravomocemi z odvětví informačních a komunikačních technologií (bulharské a norské), místní, regionální a národní orgány, univerzity a vědecké komunity. Akce poskytne fórum pro otevřené diskuse, B2B setkání, možnosti pro společnosti získat informace o dostupných finančních prostředcích pro zelené inovace, stejně jako pro inovátory propagovat nový technologický vývoj. V rámci programu se na výstavě představí nejméně 10 zelených inovátorů/vývojářů. 

Registrovat se můžete zde

 

Další podrobnosti o programu semináře a přednášejících naleznete v návrhu programu zde.

 

Podívejte se na video pozvánku