Modus | Home page

Pokrok v řízení klastrů: Klíčové poznatky ze třetího online školení Cluster Booster Academy

Novinka

European Cluster Collaboration Platform (ECCP) ve dnech 23. až 25. ledna 2024 úspěšně uskutečnila první část 3. akademie Cluster Booster Academy (CBA), pečlivě naplánované online vzdělávací akce.


Letošní Akademie poprvé rozšířila svůj záběr nejen na manažery klastrů, ale také na všechny zaměstnance klastrů, kterých se zúčastnilo celkem 45 vybraných účastníků. Tato akce připravila půdu pro nadcházející osobní zasedání v Sofii v Bulharsku v březnu 2024, která slibují ještě bohatší zkušenosti v oblasti spolupráce a vzdělávání v oblasti řízení klastrů. 

 

Za Českou republiku se zúčastnili zástupci klastrových organizaci z Českého optického klastru, Rozvojového HR Klastru a Autoklastru. 

 

Den 1: Položení základů pro inovativní klastrové strategie

Online školení bylo zahájeno poutavým představením účastníků, mezi nimiž byli manažeři klastrů, zaměstnanci klastrů z celé Evropy i kolegové z EISMEA a DG GROW Evropské komise. První den se zaměřil na posilování a vyhodnocování strategií klastrových organizací, přičemž velký důraz byl kladen na pochopení potřeb členů, stanovení cílů a analýzu trendů. 

 

Účastníci se aktivně zapojili do diskusí o překonávání společných problémů klastrových organizací, jako jsou otázky financování a zapojení členů. Sdílení zkušeností a úspěšných strategií z různých klastrových organizací zdůraznilo význam komplexního a integrovaného přístupu při zvládání těchto výzev.

 

 

 

Den 2: Od teorie k praxi - den společného vzdělávání

Při přechodu na druhý den se pozornost soustředila na praktické využití získaných znalostí. Mezi hlavní body programu patřily praktické poznatky Felicitas Behr z Electric Mobility South West a Lyubomira Stanislavova z Automotive Cluster Bulgaria, kteří nabídli cenné lekce v oblasti strategií internacionalizace a vývoje softwaru.

 

Účastníci, vedeni těmito osvědčenými postupy, se v rámci brainstormingu zaměřili na zdokonalení svých vlastních obchodních modelů a soustředili se na to, čeho chtějí v příštích letech dosáhnout. V popředí jejich budoucích vizí stála témata jako zlepšení procesů dohazování, zapojení mladých talentů a urychlení řešení problémů. Prostředí spolupráce umožnilo bohatou výměnu nápadů a konstruktivní zpětná vazba připravila půdu pro další rozvoj.

 

 

 

 

Den 3: Představa budoucnosti - udržitelnost a digitalizace

Závěrečný den byl věnován přípravě klastrových organizací na budoucí výzvy, zejména se zaměřením na udržitelnost a digitalizaci. Arild Kristensen ve svém příspěvku o financování klastrů zdůraznil význam účinné komunikace a strategické propagace akcí.

 

Účastníci společně pracovali na přizpůsobení svých obchodních modelů nadcházejícím trendům, čímž si zajistili přizpůsobivost a dlouhodobý úspěch. V závěru zasedání účastníci nastínili konkrétní kroky k realizaci těchto strategií v rámci svých klastrů.

 

 

Online část 3. akademie Cluster Booster poskytla 45 účastníkům neocenitelnou příležitost proniknout do nuancí moderního řízení klastrů. Školení nabídla vyváženou kombinaci teoretických poznatků a praktických aplikací a vytvořila tak pevný základ pro nadcházející osobní školení v bulharské Sofii, které se uskuteční 11. - 12. března 2024.