Modus | Home page

Nový newsletter NCA č. 11

Začátkem října 2018 Národní klastrová asociace vydala v pořadí již 11. newsletter, který shrnuje události, akce a aktivity klastrové komunity a členů NCA za uplynulé 3 měsíce.


Začátkem října2018 Národní klastrová asociace vydala v pořadí již 11. newsletter, který shrnuje události, akce a aktivity klastrové komunity a členů NCA za uplynulé 3 měsíce. Přečtěte si zajímavé informace o klastrové komunitě zde