Modus | Home page

Nový newsletter NCA č. 10

Začátkem července 2018 vyšlo nové číslo newsletteru Národní klastrové asociace.


Začátkem července 2018 Národní klastrová asociace vydala v pořadí již 10. newsletter, který shrnuje události, akce a aktivity klastrové komunity a členů NCA za uplynulé 3 měsíce. Přečtěte si zajímavé informace o klastrové komunitě zde