Modus | Home page

NCA se účastnila EVROPSKÉ KLASTROVÉ KONFERENCE 2020

Novinka

Prezident NCA Ing. Jiří Herinek se účastnil Evropské klastrové konference 2020, která se uskutečnila dne
10. až 11. listopadu. 


Prezident NCA Ing. Jiří Herinek se účastnil Evropské klastrové konference 2020, která se uskutečnila dne
10. až 11. listopadu. Z důvodů koronavirové situace, byla konference organizována poprvé online. Evropskou klastrovou konferenci pořádala Evropská komise, Generální ředitelství pro vnitřní trh a malé a střední podniky ve spolupráci s německým Spolkovým ministerstvem hospodářství a energetiky za německého představenstva Rady Evropské Unie, zprostředkovaná přes European Cluster Collaboration Platform.

 

Celkem 82 řečníků (expertů, z řad klastrových organizací, stakeholders aj.) představilo účastníkům z 52 zemí (z Evropy, Severní a Jižní Ameriky, Afriky a Asie), jak pomocí 14 ekosystémů posílit ekonomiku směřující k zelenější, digitálnější a odolnější Evropě. Online diskuze probíhala také v malých skupinách a formou individuálních online schůzek.

 

 

Komisař Thierry Bretona řekl: Tato událost ukazuje jak důležitá je spolupráce a klastry pro naši ekonomiku, nyní více jak jindy. Společně jsme silnější, ve spojení jsme odolnější a autonomní“.

 

Hlavní témata:

 • Klastry jsou hnacím mechanismem/hybnými silami změn v kontextu zelených a digitálních přechodů
  a budování odolnosti Evropy, která se vzpamatovává z COVID_19.
 • Mezinárodní a meziregionální spolupráce skrze klastry je klíčový nástroj pro podporu inovací, industriální modernizace a navýšení malých a středních podniků jakož i zvýšení kvalifikace a dovedností pracovní síly.
 • Zapojit správné partnery – politickou sféru, zprostředkovatele malých a středních podniků aj.
 • Finanční příležitosti, specializovaná podpora, nové iniciativy a udržitelné partnerství jsou zapotřebí
  k posílení spolupráce v specializovaných sektorech a ekosystémech

Během konference byly uděleny tři ocenění. Tento rok byly ceny zaměřeny na komunikační aspekty klastrů
a spolupráci.

  • Cena za klastrovou spolupráci: IOT4Industry  – Marielle Campanella
  • Cena za klastrového Manažera roku: Uwe Pfeil – E-Mobility &  IT- Logistics Cluster
  • Speciální cena za evropskou klastrovou mobilizaci: Antonio Novo - IDiA & European Clusters Alliance za jeho práci během pandemie a také za založení European Alliance Against Coronavirus

Pro více informací, klikněte na následující odkaz, kde se můžete dozvědět více o programu konference, účinkující popřípadě si projít dokumenty, podklady či prezentace z jednotlivých dnů konference.

 

Zdrojem článku jsou stránky European Cluster Collaboration Platform.