Modus | Home page

Národní klastrová asociace se podílela na organizaci Clusters meet Regions ve Švédsku

Novinka

Jsme součástí konsorcia, které se podílí na aktivitách European Clusters Collaboration Platform. NCA pomohlo s přípravami konference Clusters meet Regions, která se konala ve Švédsku. 


Ve dnech 15. - 16. června 2023 proběhla další konference z cyklu Clusters meet Regions (CMRs). Tentokrát v Malmö, ve Švédsku. Národní klastrová asociace tak dostala příležitost podílet se na již druhé konferenci CMRs. První spoluorganizace byla během CMRs v Košicích.

 

Hlavními organizátory CMRs byli European Cluster Collaboration Platform, pod záštitou Evropské komise, společně s partnery Region SkåneMedia EvolutionSustainable Business HubLivsmedels-Akademin, Syd Industriellt Utvecklings CentrumMobile Heights a Packbridge. Tématem celé akce bylo Klastry jako hybatelé inovací v průmyslových ekosystémech. 

 

SHRNUTÍ CLUSTERS MEET REGIONS 

Malmö je mezinárodním městem, které je kreativní, progresivní a zaměřuje se na rozvoj a inovace v oblastech technologie, potravin, věd o živé přírodě a zdraví, inteligentních udržitelných měst, pokročilého materiálu a výroby, Ess, Max IV a vědy, přičemž oblast pokročilého materiálu a výroby je nejvýznamnější v regionu Skåne. Cílem města Malmö je i nadále lákat nové lidi, kteří se mohou podílet na rozvoji a inovacích. Nesmíme také opomenout výbornou spolupráci mezi univerzitami, které probíhají na národní i mezinárodní úrovni a spolupráci s Dánském. Švédsko, jako takové, se může pyšnit vynikajícím vzdělávacím systémem a výchovou nové generace skvělých mozků. Díky excelentní znalosti angličtiny všech obyvatel, je tak Švédsko vhodným partnerem pro mezinárodní spolupráci. Švédská rovnováha mezi pracovním a soukromým životem přináší zemi vysokou kvalitu života. Klastrové prostředí ve Švédsku i v regionu Skåne je velmi bohaté. Švédské klastry jsou vynikajícími potenciálními partnery nejen pro projekty, ale také pro obchod. 

 

Během přednášek byla několikrát zmíněna nutnost spolupráce mezi klastry, velkými podniky a akademiky. Důraz byl také kladen na potřebu finančních prostředků, které pomohou budoucímu rozvoji regionu a inovací. 

 

Akce se zaměřila především na klastry jako hybatele inovací v průmyslových ekosystémech. Účastníci měli možnost dozvědět se více o následujících tématech:

💡 Inovace, priority a výzvy v oblasti digitálního a zeleného přechodu

💡 Švédský model spolupráce s aktéry v oblasti inovací na regionální, národní a mezinárodní úrovni

💡 Úloha podporovatelů digitálního a zeleného přechodu v šesti hlavních oblastech regionu

💡 Interregionální spolupráce

💡 Budoucnost klastrového prostředí

💡 Budoucnost regionálního rozvoje a klastrů

 

Tímto děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili a také děkujeme za možnost podílet se na organizaci akce tohoto rozsahu. Další Clusters meet Regions nás čeká 23. - 24. října 2023, tentokrát v samotném srdci České republiky, v Praze. Již teď si rezervujte termín ve svých diářích! O detailním programu akce vás budeme brzy informovat.

 

Více o Clusters meet Regions ve Švédsku se můžete dozvědět ZDE. Program celé akce dostupný ZDE

 

V příloze naleznete prezentaci, která poukazuje na klastrové prostředí ve Švédsku a fotografie. Prezentace z celé akce jsou dostupné ZDE

 

Prezentace

Přidáno: 20.06.2023 14:09:15