Modus | Home page

Klastroví manažeři z ČR se zúčastnili Cluster Booster Academy

Novinka

V lednu a březnu 2024 proběhla akce Cluster Booster Academy pořádaná European Cluster Collaboration Platform a která poskytla klastrovým manažerům z EU příležitost ke vzděláváni. 


Cluster Booster Academy (CBA) je speciálně navržena pro podporu manažerů klastrů v jejich současné práci i v dalším rozvoji jejich klastrové organizaci. Cílem Cluster Booster Academy je poskytnout manažerům klastrů příležitosti ke vzdělávání, které jim umožní dále rozvíjet vlastní dovednosti, ale také budoucnost jejich klastrových organizací, čímž jim otevře cestu k tomu, aby se stali klastrem budoucnosti.

 

Za ČR se zúčastnili zástupci hned čtyř klastrových organizací:

 

První část 3. akademie Cluster Booster Academy (CBA) proběhla online ve dnech 23. - 25. ledna 2024. Více informací o průběhu online školení.

 

Druhá část 3. akademie proběhla osobně 11. - 12. března v Sofii, Bulharsku, kde se sešlo 45 odborníků z různých oblastí, aby pokročili v zelených strategiích a technologických poznatcích. Poprvé byla tato akce také otevřena všem zaměstnancům klastrových organizací. Doposud byla akademie přístupná pouze klastrovým manažerům. Organizátoři se zaměřili převážně na sdílení nápadů, společné učení a podporu lepší týmové práce.

 

Témata diskutována během CBA: 

  • Role klastrových organizací
  • Řízení klastrů
  • Strategie pro vytváření nových inovačních služeb
  • Zajištění financování z EU
  • Ekologičtější podnikání
  • Příležitosti k navázání kontaktů
  • Zahájení nových projektů

 

 

 

Řekli o Cluster Booster Academy: 

 

"Čím jsem starší, tím víc si cením jakékoli možnosti vzdělání. Někdy po nových informacích přímo bažím. Obzvlášť tehdy, když mám pocit, že přešlapuji na místě, ale myslím, že tohle známe asi všichni. Nedávno jsem absolvovala Cluster Booster Academy - školení bylo zdarma. Úroveň - excelentní, přínos - nezměrný, zkušenosti - není nic lepšího než se učit od druhých. O získaných kontaktech, myšlenkách, nových pohledech ani nemluvím." - Magdaléna Vrabčeková, Rozvojový HR klastr

 

„Díky účasti na CBA jsem získal nové znalosti, které využijeme při redefinování stávající strategie našeho klastru CREA. Byla to neocenitelná zkušenost potkat se s lidmi z evropského klastrového prostředí a společně s nimi diskutovat nad současnými výzvami a hledat optimální řešení. Celá akce byla perfektně zorganizovaná a její obsah reflektoval současné trendy v řízení klastrových organizací.“ - Kristián Celý, CREA Hydro & Energy

 

"Byla to velká inspirace zúčastnit se tohoto ročníku a setkat se s tolika profesionály. Během pěti dnů se diskutovalo o tématech jakými jsou role klastrů, definice obchodního modelu klastrů, řízení klastrů, strategie pro vytváření nových inovačních služeb, možnosti financování EU a strategie industrializace aj.. Byla to také vynikající příležitost k navázání vztahů s různými evropskými společnostmi a klastry. Získané znalosti a metody využijeme v dalším zlepšování našich klastrových služeb.” - Petr Přikryl, Český optický klastr

 

 

Shrnutí celé akce bude dostupné brzy. 

 

Všichni účastníci, kteří splnili podmínky CBA získali certifikát o absolvování: