Modus | Home page

Inovace ve zdravotnictví: 3D tisk (nejen) zubních korunek

Novinka

BioM3D Technologies je mladá česká firma, která vznikla v roce 2022 a od roku 2023 je členem NANOPROGRESS. Soustředí se na aplikaci 3D tisku především pro biomedicínu a zdravotnictví.


Vizí firmy je poskytovat špičková řešení, která zlepšují péči o pacienty, zefektivňují lékařské procesy a posunují výzkum kupředu. Zaměřují se na tři odvětví: zubní lékařství, nemocnice a výzkum.

Jako příklad je popsán tradiční proces výroby zubní korunky, který může trvat až 3 - 4 týdny a je poměrně drahý. Pomocí 3D tisku lze vyrobit a dodat zubní korunku do 2 - 3 dnů a výroba je znatelně levnější.

Aplikace v nemocnici obnáší práci s CT případně MRI skeny, ze kterých se může vysegmentovat hledaná struktura a následně vyrobit pomocí 3D tisku. Mohou se takto vyrobit rychle a efektivně modely například srdce, které přesně kopírují anatomii pacienta, pro potřeby nácviku složitých operací. Mohou vznikat i vizuální modely, které pomohou pacientovi pochopit problematiku jeho operace. Další aplikací je výroba chirurgických nástavců, které značně urychlují operaci například složitějších operací, kdy nástavce přesně sedne na kost a jasně naznačuje místa řezu a upevnění šroubů.

Na vizuálním modelu ucha, který je průhledný, lze dobře vidět umístění kochleárního implantátu a důležitých vnitřních struktur. Tento model slouží pro obeznámení pacienta o případných komplikací operace.

V blízké budoucnosti se chtějí soustředit na bio-printing v oblasti kožních štěpů, v oblasti prvotního výzkumu.

Jsou otevřeni jakékoliv spolupráci, mohou nabídnout znalosti, 3D biokompatibilních certifikovaných materiálů i pronájem tiskáren.

 

Filip Hrnčiřík, BioM3D Technologies s.r.o.
hrncirik@biom3dtech.com
contact@biom3dtech.com

 
Přidáno: 07.05.2024 12:27:53