Modus | Home page

Inovace prostřednictvím integrace: Jak vytvořit a zapojit meta-klastr, EU Clusters Talk, 24. dubna 2024

Novinka

Koncepce metaklastrování je progresivní strategie, která propojuje různé klastrové organizace z různých odvětví, oborů a regionů globální ekonomiky.


Meta-klastry využívají kolektivní sílu a rozmanité schopnosti různých klastrů, aby nastavily novou laťku pro inovace, spolupráci mezi obory a globální konkurenceschopnost. Tento všestranný přístup nejenže stimuluje vytváření pokročilých řešení, ale také podporuje dynamický ekosystém, v němž se daří nápadům a ekonomika může prosperovat. Propojením jednotlivých odvětví a trhů podporují metaklastry soudržnější a robustnější ekonomickou strukturu, která je schopna vyrovnat se s globálními výzvami a nejistotami. Tento přístup pomáhá řešit složité problémy, podporuje udržitelný rozvoj a umožňuje výměnu znalostí a technologií mezi odvětvími, čímž urychluje tempo inovací a vytváří nové možnosti růstu a spolupráce.

 

REGISTRACE

 

European Cluster Collaboration Platform pořádá z pověření Evropské komise webinář EU Clusters Talk na téma: Inovace prostřednictvím integrace: Jak vytvořit a zapojit meta-klastr, který proběhne 24. dubna 2024, od 8:30 do 9:45 hodin. Cílem je diskutovat o potenciálu metaklastrování, hovořit o výhodách a výzvách meziodvětvové a přeshraniční spolupráce a vyslechnout si informace o iniciativách v oblasti metaklastrování v Evropě.

 

Mezi řečníky budou:

  • Marek Przeor, Vedoucí týmu Politika klastrů, DG GROW, European Commission
  • Erasmia Dupenloup, Předsedkyně, Silicon Europe
  • Giovanni Scaramuzzo, Projektový manažer, EXO Ricerca
  • Montse Daban, Prezident, Council of European BioRegions (CEBR)
  • Thomas Röhr, Generální tajemník, European Automotive Cluster Network (EACN)