Modus | Home page

ECCP EU-Kanada Matchmaking 2024

Novinka

Evropská komise (EK) pořádá v rámci akce ALL IN, která se bude konat ve dnech 11. - 12. září 2024, Matchmaking EU-Kanada.


Samotný Matchmaking EU-Kanada se uskuteční v Montrealu ve dnech 10. - 12. září 2024.

 

Akci organizuje Evropská komise prostřednictvím European Cluster Collaboration Platform (ECCP) ve spolupráci s Innovation, Science and Economic Development Canada, Government of Canada, Scale AI a Enterprise Europe Network (EEN).

 

Na této akci se setkají klastrové organizace a malé a střední podniky z Evropské unie (EU), ze zemí mimo EU, které se účastní programu jednotného trhu/COSME, a z Kanady. Akce účastníkům poskytne vynikající příležitost k podpoře spolupráce mezi klastry (C2C), mezi klastry a podniky (C2B) a mezi podniky (B2B).

Cíle

 • Posílení spolupráce mezi klastry EU a Kanady ve prospěch jejich členů, včetně semináře, akce zaměřené na navazování kontaktů mezi klastry a návštěvy vybraného místa.
 • Identifikace potenciálních oblastí společného zájmu pro spolupráci a synergie, pokud jde o odvětví, hodnotový řetězec a tržní zaměření jejich malých a středních podniků a dalších společností.
 • Zlepšení spolupráce mezi průmyslem EU a Kanady a mezi akademickou obcí a průmyslem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací prostřednictvím klastrů. Klastry budou pro své členy identifikovat možné oblasti spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (akademická sféra, výzkumné organizace, průmyslová odvětví...).

Program

V rámci akce Matchmaking EU - Kanada proběhnou následující aktivity:

 • Přípravný webinář - příležitost získat informace o podnikání s Kanadou a pokyny, jak se úspěšně zúčastnit plánované akce (datum není upřesněno).
 • Technický webinář - zasedání, které pomůže budoucím účastníkům matchmakingové akce co nejlépe využít jejich profilování v nástroji B2Match a vysvětlí postupy pro optimalizaci rezervace schůzek (datum bude upřesněno).
 • Návštěvy (10. září 2024).
 • Seminář o výměně znalostí na podporu spolupráce mezi EU a Kanadou (10. září 2024).
 • Pitchingová a matchmakingová setkání mezi klastrovými organizacemi a malými a středními podniky ze zemí EU (a zemí mimo EU účastnících se SMP/COSME Strand) a zemí Kanady (10. září 2024).
 • Debriefingové zasedání za účelem získání zpětné vazby a referencí od účastníků klastrů (10. září 2024).
 • Účast na akci ALL IN - 11. - 12. září 2024

Oblasti zaměření

 • Umělá inteligence
 • Pokročilá výroba
 • Digitální technologie
 • Kvantové technologie

Výzva k vyjádření zájmu

Tato výzva k vyjádření zájmu je určena klastrovým organizacím a malým a středním podnikům ze zemí EU (i ze zemí mimo EU, které se účastní programu jednotného trhu (SMP)/části COSME), které se chtějí zúčastnit.

 

Vyjádření zájmu o účast na této akci je třeba zaslat elektronicky do 28. května 2024. 

 

📕Výzva k vyjádření zájmu - Klastry termín první uzávěrky 28. května 2024 - Podejte si přihlášku nyní

📕Výzva k vyjádření zájmu - malé a střední podniky uzávěrka 28. května 2024 - podat žádost nyní

 

Pokud jsou splněna kritéria způsobilosti a účastníci hradí náklady, mohou být přijaty i pozdější žádosti o účast. Pozdní přihlášky jsou přijímány nejpozději do 20. srpna 2024. 

 

Ohlédnutí za minulými misemi do Kanady

European Cluster Collaboration Platform (ECCP) uspořádala v roce 2019 ve spolupráci s Canadian Superclusters initiative v Torontu akci EU-Canada Cluster Matchmaking Event. Obecným cílem akce bylo podpořit spolupráci mezi evropskými a kanadskými klastry ve prospěch jejich členů z řad malých a středních podniků. Tato akce byla koncipována v návaznosti na akci High-Level Cluster Event uspořádanou v dubnu 2019 na veletrhu v Hannoveru, kde byla zahájena spolupráce mezi evropskými a kanadskými klastry.

 

Vrcholem akce byl 6. června 2019 podpis administrativního ujednání mezi Kanadou a EU, které má usnadnit transatlantickou klastrovou spolupráci. Podpisu přihlížela Elżbieta Bieńkowska, komisařka EU pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, a ctihodný Navdeep Bains, ministr pro inovace, vědu a hospodářský rozvoj. Na základě této dohody budou mít klastrové organizace a firmy v Evropské unii více příležitostí k navazování strategických obchodních partnerství a vazeb, zejména s pěti kanadskými inovačními superklastry. V rámci matchmakingových zasedání došlo k plodné výměně názorů mezi evropskými a kanadskými delegáty a na odpoledne akce bylo naplánováno více než 100 schůzek mezi evropskými a kanadskými protějšky.

 

Hlavní delegaci EU tvořilo přibližně 27 klastrů a několik společností z 16 evropských zemí z EU a zemí účastnících se programu COSME (Rakousko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Španělsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Litva, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Švédsko, Ukrajina) a několik zástupců pěti kanadských superklastrů (Protein IndustriesOcean IndustriesDigital TechnologyAdvanced Manufacturing and SCALE.AI) a desítky dalších kanadských klastrů, komor a podnikatelských sítí a místních agentur pro hospodářský rozvoj. Celkem se dopolední části akce zúčastnilo téměř 100 účastníků. Více informací si můžete přečíst zde.