Modus | Home page

Druhá výzva projektu EuroCluster Rural Tourism podpoří 61 malých a středních podniků

Novinka

Do druhé výzvy se přihlásilo 61 malých a středních podniků, které získají finanční podporu ve formě balíčku služeb v hodnotě až 5 000 eur.


Celková finanční částka druhé výzvy je 305 000 eur a 61 vybraných malých a středních podniků získá finanční podporu ve formě balíčku služeb v hodnotě 5 000 eur.

 

Cílem EuroCluster Rural Tourism je pomoci malým a středním podnikům při navrhování a vývoji nových produktů cestovního ruchu pro mezinárodní trhy, které zahrnují digitální, udržitelná a sociokulturní zlepšení.

 

Vybraným podnikům gratulujeme. 

 

Seznam vybraných malých a středních podniků druhé výzvy

 

 

Podniky, které projevily zájem spadají do následující klasifikace NACE:

 • Ubytování (I55)
 • Cestovní kanceláře, rezervační služby cestovních kanceláří a související činnosti (N79)
 • Ostatní kódy NACE nebo obecně ostatní činnosti (pokud kód NACE neexistuje) vztahující se k odvětví venkovského cestovního ruchu

 

MSP mají možnost si vybrat 4 a více oblastí, ve kterých se budou zlepšovat: 

Digitální dovednosti 

 • Digitalizace procesů v malých a středních podnicích
 • Digitální marketing a propagace
 • Marketingové zpravodajství a analýza dat
 • Marketingová strategie založená na datech

Ekologicky udržitelné dovednosti

 • Udržitelné postupy řízení pro MSP
 • Řízení a snižování emisí CO2 s cílem řešit změnu klimatu
 • Udržitelná mobilita
 • Gastronomie a potraviny založené na místních dodavatelských řetězcích

Měkké/sociální dovednosti

 • Sociálně-kulturní dovednosti (interakce s návštěvníky z různých  prostředí)
 • Vytváření zážitků pro návštěvníky (vývoj odpovídajících produktů)
 • Inkluzivní cestovní ruch pro návštěvníky se zvláštními potřebami
 • Integrace s místní komunitou
 • Techniky interpretace kulturních, historických a přírodních zdrojů