Modus | Home page

Doporučení pro aktualizaci Evropské průmyslové strategie

Novinka

European Clusters Alliance (Evropská klastrová aliance) zveřejnila svá doporučení k aktualizaci Evropské průmyslové strategie. 


V březnu 2020 vydala Evropská komise novou strategii podporující evropské průmyslové odvětví ekologické a digitální transformace a zvýšení odolnosti, konkurenceschopnosti evropských ekosystémů. Zaměřuje se na podporu konkurenceschopnosti Evropy a její strategickou autonomii. Avšak koronovirová krize naší společnost a jednotlivá průmysl odvětví podrobuje zkoušce, narušuje naše hodnotové řetězce a urychluje trendy, jenž některé tady už zůstanou. Z tohoto důvodu Evropská komise aktualizuje průmyslu strategii na základě příkladů, zkušeností, které jsme se doposud naučili během krize.

 

 

European Clusters Alliance zveřejnila svá doporučení k aktualizaci Evropské průmyslové strategii, kde klade důraz na roli klastrů, jako hybnou silu regenerace průmyslových ekosystémů. Doporučení obsahují příspěvky od průmyslové klastrové komunity v Evropě, které ECA předložila  “Industrial Forum” Commission (skupina expertů, kteří zastupují členské státy a stakeholdery průmyslových organizací).

 

 

Poučení, která plynou z koronavirové krize relevantní pro průmyslovou strategií.

 

  • Odolnost vůči krizi se projevila jako důležitá vlastnost sítě (networking)
  • Projevila se závislí na globálních dodavatelských řetězcích a naopak je potřeba podporovat evropské malé a střední podniky
  • Dochází k urychlení trendů a změn v chování 
  • Je potřeba přinášet investice a finanční zdroje
  • Znalosti jsou klíčem
  • Posilovat sociální aspekty
  • Je důležité mít fungující veřejné orgány a struktury

 

 

Více informací k jednotlivým doporučením se dočtete zde.

 

 

Hlavní pilíře Evropské průmyslové strategie