Modus | Home page

Dny průmyslu EU: Poznatky ze stěžejní evropské akce pro průmysl, EU Cluster Talks, 11. října 2023

Novinka

Dny průmyslu EU jsou stěžejní evropskou akcí, která se každoročně zaměřuje na klíčové diskuse o průmyslové politice, propojuje přední průmyslové podniky a posiluje znalostní základnu evropského průmyslu.


Letos se akce konala ve dnech 4.-6. října 2023 ve Španělsku, v Málaze a setkali se na ní tvůrci politik, průmyslové subjekty a odborníci z celé řady odvětví a zemí. 

 

Jednání na těchto Dnech průmyslu EU se zaměřují na hlavní hnací síly, příležitosti a výzvy ekologického, digitálního a odolného přechodu, otevřenou strategickou autonomii EU, integraci Ukrajiny do jednotného trhu a posílení kapacit obranného průmyslu EU. Mezi řečníky na vysoké úrovni patří evropský komisař pro vnitřní trh Thierry Breton a generální ředitelka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Kerstin Jorna.

 

European Cluster Collaboration Platform uspořádala jménem Evropské komise konferenci EU Clusters Talk "EU Industry Days: 2023, aby shrnuli klíčová sdělení z akce a zamysleli se nad přínosy pro klastry a malé a střední podniky.

 

Mezi vystupujícími byli:

  • Mariella Masselink, Head of Unit, DG GROW, European Commission;
  • Daniel Cosnita, President, CLUSTERO;
  • Daniel González, Director, Smart City Cluster;
  • Jose Ramón Natal, Cluster Manager, MetaIndustry4;
  • Ola Svedin, President, Clusters of Sweden

 

Sledujte video záznam: 

Tato akce je součástí pravidelných online setkání, která klastrové komunitě přináší European Cluster Collaboration Platform. Přednášky nabízejí aktuální informace o nejnovějších průmyslových politikách a zapojení klastrů, projektech a osvědčených postupech, nejnovějších zprávách ECCP a možnostech financování. EU Clusters Talks jsou prostorem pro výměnu znalostí a diskusi o tématech relevantních pro klastry, která se budou s každým setkáním měnit. 

 

Tato přednáška EU Clusters Talk je určena účastníkům z Evropské unie a zemí SMP/COSME. Schválení účasti na zasedání bude uděleno individuálně.

 

 

Prezentace a shrnutí akce