Modus | Home page

Clusters meet Regions Graz, 18 . - 19. červen 2024

Novinka

Znovuobjevená tradice: jak klastrové organizace vedou k odolným a inovativním změnám směrem ke klimaticky neutrální digitální budoucnosti.


Popis akce

Jedná se již o 16. seminář úspěšné série akcí Clusters meet Regions. Tyto akce, pořádané od roku 2022 v různých regionech EU, spojují klastrové organizace a asociace a tvůrce politik na úrovni EU, na národní, regionální a místní úrovni, aby se od sebe navzájem učili, jak lépe využívat klastrové organizace k posílení průmyslových ekosystémů, jak sloužit národnímu/regionálnímu hospodářskému rozvoji a jak navázat kontakt s dalšími regiony, které čelí podobným výzvám v oblasti transformace. 

 

Tato akce se koná ve Štýrsku / Štýrském Hradci. V návaznosti na úspěšnou tradici v různých regionech EU slouží tato akce jako maják pro hospodářský rozvoj založený na klastrech a odráží závazek regionu k inovacím, udržitelnosti a odolnosti.

 

✍️REGISTRACE ZDE

 

European Cluster Collaboration Platform ve spolupráci a jménem Evropské komise, společně s regionálními partnery Štýrska, pořádají společně akci "Clusters Meet Regions", která se uskuteční 18. a 19. června v rakouském Grazu. Cílem akce, která se nese v duchu tématu "Tradice znovuobjevená", je prozkoumat, jak mohou klastrové organizace stát v čele transformačních změn směrem ke klimaticky neutrální digitální budoucnosti v souladu s evropskými cíli udržitelnosti.

 

POZVÁNKA NA AKCI

 

KONTEXT A CÍLE

Akce vychází z bohatého průmyslového dědictví Štýrska a jeho perspektivní politiky a zabývá se strategickými požadavky na hospodářský rozvoj regionu. Přístup Štýrska, které se intenzivně zaměřuje na inovační ekosystémy a strategie udržitelného růstu, odráží evropské směrnice a zároveň razí svou jedinečnou cestu k hospodářské odolnosti.

 

Od vzniku štýrské strategie inteligentní specializace se region zasazuje o inovace jako katalyzátor hospodářské revitalizace. Díky strategickému sladění s evropskými politikami a silné regionální spolupráci se Štýrsko stalo průkopníkem v různých odvětvích, od digitalizace až po udržitelnost.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Akce Clusters Meet Regions ve Štýrském Hradci slouží jako tavicí kotel pro různé zúčastněné strany. Od manažerů klastrových organizací přes tvůrce politik, průmyslové odborníky až po malé a střední podniky - akce podporuje meziodvětvový dialog a spolupráci a katalyzuje inovativní řešení naléhavých problémů.

 

Štýrské klastry, které jsou ztělesněním průmyslové excelence - ACstyria Mobilitätscluster, Creative Industries Styria, Green Tech Valley Cluster, Holzcluster Steiermark, Human.technology Styria a Silicon Alps Cluster - stojí v centru pozornosti a prezentují zdatnost regionu v oblasti inovací a udržitelného rozvoje.

 

PŘEHLED PROGRAMU

Na programu akce je celá řada aktivit, včetně plenárních zasedání na vysoké úrovni, interaktivních diskusí, pitchingů a prohlídky inovačních center ve Štýrském Hradci. Kromě toho akce oslavuje podnikatelského ducha prostřednictvím firemních prezentací, které zdůrazňují závazek Štýrska podporovat vznikající talenty a podporovat inovace. Program k nahléduntí zde. 

 

REGISTRACE

Na akci "Clusters Meet Regions" v rakouském Štýrském Hradci se registrujte prostřednictvím B2Match. Vydejte se s námi na transformační cestu ke klimaticky neutrální digitální budoucnosti, kde se tradice potkává s inovacemi a spolupráce dláždí cestu k udržitelnému hospodářskému růstu. Registrace zde. 

 

Ponořte se do rozmanitosti Štýrska, místa, kde jdou inovace a příroda ruku v ruce.