Modus | Home page

Clusters meet Regions Graz, 18 . - 19. červen 2024

Novinka

Znovuobjevená tradice: jak klastrové organizace vedou k odolným a inovativním změnám směrem ke klimaticky neutrální digitální budoucnosti.


Popis akce

Jedná se již o 16. seminář úspěšné série akcí Clusters meet Regions. Tyto akce, pořádané od roku 2022 v různých regionech EU, spojují klastrové organizace a asociace a tvůrce politik na úrovni EU, na národní, regionální a místní úrovni, aby se od sebe navzájem učili, jak lépe využívat klastrové organizace k posílení průmyslových ekosystémů, jak sloužit národnímu/regionálnímu hospodářskému rozvoji a jak navázat kontakt s dalšími regiony, které čelí podobným výzvám v oblasti transformace. 

 

Tato akce se koná ve Štýrsku / Štýrském Hradci. V návaznosti na úspěšnou tradici v různých regionech EU slouží tato akce jako maják pro hospodářský rozvoj založený na klastrech a odráží závazek regionu k inovacím, udržitelnosti a odolnosti.

 

European Cluster Collaboration Platform ve spolupráci a jménem Evropské komise, společně s regionálními partnery Štýrska, pořádají společně akci "Clusters Meet Regions", která se uskuteční 18. a 19. června v rakouském Grazu. Cílem akce, která se nese v duchu tématu "Tradice znovuobjevená", je prozkoumat, jak mohou klastrové organizace stát v čele transformačních změn směrem ke klimaticky neutrální digitální budoucnosti v souladu s evropskými cíli udržitelnosti.

KONTEXT A CÍLE

Akce vychází z bohatého průmyslového dědictví Štýrska a jeho perspektivní politiky a zabývá se strategickými požadavky na hospodářský rozvoj regionu. Přístup Štýrska, které se intenzivně zaměřuje na inovační ekosystémy a strategie udržitelného růstu, odráží evropské směrnice a zároveň razí svou jedinečnou cestu k hospodářské odolnosti.

 

Od vzniku štýrské strategie inteligentní specializace se region zasazuje o inovace jako katalyzátor hospodářské revitalizace. Díky strategickému sladění s evropskými politikami a silné regionální spolupráci se Štýrsko stalo průkopníkem v různých odvětvích, od digitalizace až po udržitelnost.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Akce Clusters Meet Regions ve Štýrském Hradci slouží jako tavicí kotel pro různé zúčastněné strany. Od manažerů klastrových organizací přes tvůrce politik, průmyslové odborníky až po malé a střední podniky - akce podporuje meziodvětvový dialog a spolupráci a katalyzuje inovativní řešení naléhavých problémů.

 

Štýrské klastry, které jsou ztělesněním průmyslové excelence - ACstyria Mobilitätscluster, Creative Industries Styria, Green Tech Valley Cluster, Holzcluster Steiermark, Human.technology Styria a Silicon Alps Cluster - stojí v centru pozornosti a prezentují zdatnost regionu v oblasti inovací a udržitelného rozvoje.

 

PŘEHLED PROGRAMU

Na programu akce je celá řada aktivit, včetně plenárních zasedání na vysoké úrovni, interaktivních diskusí, pitchingů a prohlídky inovačních center ve Štýrském Hradci. Kromě toho akce oslavuje podnikatelského ducha prostřednictvím firemních prezentací, které zdůrazňují závazek Štýrska podporovat vznikající talenty a podporovat inovace.

 

Den 1 - úterý, 18. června 2024 (CET)

09:00 - Registration of participants and welcome coffee

 

09:30 – 10:00 - Setting the scene: Tradition Reinvented: how clusters lead resilient, innovative shifts towards a climate-neutral, digital future

 

10:00 – 10:15 - Introduction to the regional cluster ecosystem of Styria – Presentation of the ECCP input paper on Styria

 

10:15 – 10:30 - Styria's Cluster Strengths – innovation through tradition / collaboration between science and industry

 

10:30– 11:30 - Panel discussion I – strategic approaches – the role of regional clusters in developing resilient ecosystems

The discussion will center on strategic and theoretical approaches exploring how cluster organisations can bolster resilience within regional innovation ecosystems. The aim of the panel discussion is to glean insights into how policymakers and regional authorities can empower cluster organisations to become catalysts for resilience-building and adaptation.

 

11:30 - 12:30 - Pitching session – interregional cooperation as driver of twin transition processes

 

12:30 – 13:30 - Networking lunch

 

13:30 – 14:30 - B2B meetings organised by the Enterprise Europe Network team of the SFG 20-minute meetings with regional cluster organisations to discuss potential collaborative opportunities

 

14:30 – 14:45 - Coffee break

 

14:45 – 16:00 - Interactive Workshops (emphasis on cross-cluster activities, interregional cluster projects, and alignment with S3 Strategy Themes for a resilient ecosystem) 

The second discussion will emphasise the practitioner's perspective by inviting cluster managers from both regional and international cluster organisations. The panel's objective is to acquire practical and targeted insights into how regional cluster organisations serve as regional facilitators for structural change and resilience.

 

16:00 - 16:30 - Regional and EU financial instruments and programmes Success Story Spitzen!Leistung 2022+ (ERDF)

 

16:30 – 17:00 - Closing remarks and summary of outcomes Day 1

 

17:00 – 18:00 - Networking Cocktail including B2B meetings organised by the Enterprise Europe Network team of the SFG

 

Den 2 - středa, 19. června 2024 (CET)

Site Visits

08:30 – 10:00 - Graz City Tour

 

10:00 – 12:00 - Site Visit - AVL  

Automotive driven

Life-Science driven

 

12:00 - Snack

 

after 12:00 - Individual Transfer

 

REGISTRACE

Na akci "Clusters Meet Regions" v rakouském Štýrském Hradci bude možné se registrovat prostřednictvím B2Match. Vydejte se s námi na transformační cestu ke klimaticky neutrální digitální budoucnosti, kde se tradice potkává s inovacemi a spolupráce dláždí cestu k udržitelnému hospodářskému růstu.

 

REGISTRACE BRZY