Modus | Home page

Členové NCA, zapojte se spolu s vašimi členy jako experti do obnovy hospodářství po krizi způsobené COVID-19

Novinka

European Cluster Alliance, které je NCA členem, se na základě smlouvy s Evropskou komisí pustila do zpracování studie o narušení evropských průmyslových ekosystémů a návrhů možných řešení těchto narušení. Přispějte ke společnému úsilí v boji proti dopadům COVID-19 na naše ekonomiky a při budování opatření na jejich posílení.

Právě znalosti manažerů klastrových organizací a jejich členů jsou ty, které mohou pomoci při přípravě konkrétních aktivit. Vyplňte, prosím, dotazník „Identifikace narušených dodavatelsko-odběratelských a hodnotových řetězců“ z pohledu vašeho odvětví.

Dotazník je k dispozici zde: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DisruptionSurvey2020

Získané informace budou využity při přípravě strategie Next Generation EU, jejíž obrysy byly minulý týden zveřejněny: https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-long-term-budget/2021-2027_en

V rámci pravidelných denních setkání, které se konají každý všední den v 8:30, bychom rádi postupně vytvořili skupiny odborníků pro některé z identifikovaných ekosystémů/odvětví a hledáme i jejich lídry. Pokud máte zájem o jakoukoliv participaci, ozvěte se na e-mail nina.hoppmann@idia.email.

Zde je více informací

Nejbližší videokonference budou na tato témata:

 • pondělí 1/6 8:30 CET
  Review of the funding opportunities for innovative projects across Europe
 • úterý  2/6 8:30 CET
  Analysis of Disruptions in the Mobility - Automotive Ecosystem
 • středa 3/6 8:30 CET
  Analysis of Disruptions in the Electronics Ecosystem
 • čtvrtek 4/6 8:30 CET
  Analysis of Disruptions in the Construction Ecosystem
 • pátek 5/6 8:30 CET
  Analysis of Disruptions in the Aeroespace & Defence Ecosystem
 • sobota 6/6 9:00 CET
  Recap of the week and next improvements to apply
 • pondělí 8/6 8:30 CET
  Analysis of Disruptions in the Renewable energy Ecosystem 
 • úterý 9/6 8:30 CET
  Analysis of Disruptions in the Creative & Cultural Industries Ecosystem

Pro účast stačí kliknout na https://www.gotomeet.me/europeanclustersalliance

Videokonference k tématům boje klastrů proti COVID-19 a jejich zapojení do hospodářské obnovy se pořádají již několik týdnů. Jejich seznam a záznamy jsou zde:

https://www.clustercollaboration.eu/forum/european-alliance-against-coronavirus-daily-meetings/european-alliance