Modus | Home page

Cestovní ruch připravený na budoucnost: Cesta přechodu v praxi, EU Clusters Talk, 12. června

Novinka

Cestovní ruch je komplexní a diverzifikovaný ekosystém složený z několika hospodářských odvětví. V posledních letech, zejména v souvislosti s pandemií COVID-19, utrpěl ekosystém cestovního ruchu EU velké ztráty. 


Oživení odvětví bylo rychlé, i když se stále potýká s důsledky ruské invaze na Ukrajinu, inflace a extrémních povětrnostních podmínek.

 

Cesta přechodu pro cestovní ruch byla vypracována v rámci osmiměsíčního procesu spoluvytváření v roce 2021 a zveřejněna v únoru 2022 s cílem přispět ke strategičtějšímu, konkurenceschopnějšímu a odolnějšímu rozvoji cestovního ruchu v EU. Cesta zohledňuje změny v poptávce po cestovním ruchu, potřebu respektovat přírodní zdroje a inovační potenciál digitálního rozvoje a zároveň chrání dlouhodobý blahobyt místních komunit jako klíčových aktérů pro zajištění atraktivních turistických destinací a udržitelných zážitků. Společně s Evropskou agendou pro cestovní ruch 2030 představuje cesta přechodu strategický kompas evropské politiky cestovního ruchu.

 

European Collaboration Platform uspořádala z pověření Evropské komise webinář EU Clusters Talk na téma Cestovní ruch připravený na budoucnost: Cesta přechodu v praxi, který proběhl dne 12. června. Cílem bylo zhodnotit transformaci v tomto odvětví, diskutovat o akčních směrech pro zúčastněné strany v oblasti cestovního ruchu a hovořit o úloze klastrů při transformaci. 

 

SLEDUJTE ZÁZNAM WEBINÁŘE

 

Mezi řečníky byli:

  • Miguel Vaz Alexandre, referent pro politiku, DG GROW, European Commission
  • Alexander Ettinger, přidružený partner, in-manas
  • Benoît Robert, ředitel, Cluster Montagne  
  • Gordon Sillence, výkonný ředitel, Ecotrans
  • Klaus Ehrlich, generální tajemník, RURALTOUR – European Federation of Rural Tourism 
  • Luís Campos, manažer pro záležitosti EU, Turismo de Portugal  

 

Tato akce je součástí pravidelných online setkání, která klastrové komunitě přináší ECPP. Přednášky nabízejí aktuální informace o nejnovějších průmyslových politikách a zapojení klastrových organizací, projektech a osvědčených postupech, nejnovějších zprávách ECCP a možnostech financování. EU Clusters Talks jsou prostorem pro výměnu znalostí a diskusi o tématech relevantních pro klastry, která se budou s každým setkáním měnit.

 

 

PREZENTACE