Modus | Home page

Aplikovaný výzkum v IT, trendy a novinky

Novinka

Asociace pro aplikovaný výzkum v IT (AAVIT) vznikla v roce 2021 a kombinuje svou činnost asociace s činností klastrovou.


 

Věnují se oblasti legislativy, jak na evropské úrovni, tak připomínkují legislativu v Česku. Digitální regulace v Evropě je v současné chvíli obrovská.

Členové asociace se sdružují a spolupracují v řadě projektů, jejich činnost není jen regionální nebo národní, ale má velký přesah do zahraničí. Členové vyvíjejí spoustu softwarových aplikací komerčního charakteru a spolupracují ve výzkumu. Skupina členů AAVIT se prezentuje jako leader v oblasti digitalizace. Ve zdravotnictví se uplatňuje certifikace zdravotní techniky, která je v ČR velmi náročná a notifikovaných osob je málo. Celkově se IT a digitalizace promítá do mnoha oborů, i když to navenek není vidět, příkladem jsou například banky, které se statisticky tváří jako bankovní sektor, který se ale v dnešní době neobejde bez obrovského IT týmu. ČR je největší z exportérů v rámci ICT technologií, což dokládá studie polských kolegů, kterou zpracovali u příležitosti setkání národních IT asociací regionu Trojmoří ve Varšavě, kde podíl na HDP je přímo, nepřímo či indukovaně okolo 11 % je, skrytě, okolo 11 %.

V rámci Industrial Ecosystems se činnost AAVIT řadí do sekce DIGITAL, ale prolíná se mnoha obory jako průřezové téma.

Dva členové AAVIT již během Covidu udělali výzkumně vývojový projekt na konsolidaci všech dat o vyhledávání letecké přepravy v KIWI.com, v řádech 100 milionů záznamů, celkem 38 terabitů. To vše se dělo v době, kdy bylo cestování de facto nemožné, ale lidé stále vyhledávali nabídky letů. Výsledky tohoto výzkumu využívá Evropské řízení letového provozu k predikování vytížení jednotlivých terminálů.

Členové AAVIT se věnují i tématu kybernetické bezpečnosti a Česko by se mělo více prezentovat jako velmoc v oblasti bezpečnostního softwaru, protože má v tomto oboru dlouholetou tradici a úspěchy. S tím přichází nabídka AAVIT pro členy NCA, pokud téma kyberbezpečnosti a digitalizace firmy potřebují řešit, mohou se obrátit na členy AAVIT. Nabízí podporu a radu jak v oblasti legislativy, tak v oblasti aplikovaného výzkumu, kde mají zájem o propojování.

Luděk Kühr – rád by pozval k účasti na osvětovou akci, kterou budou pořádat pro Ministerstvo pro místní rozvoj, kde objasní co jsou vlastně Data Space v cestovním ruchu a jak je využít. Vidí možnost spolupráce oběma směry a v oblasti plánovaných výzkumů.

Jaromír Hanzal, Asocice pro aplikovaný výzkum v IT

 

 

Nabídka Centra transferu technologií AV ČR

 

Digitální rekonstrukce zničeného architektonického dědictví Mosulu - Orientální ústav AV ČR

 

DAEMON system & software – automatizovaný monitoring sesuvů půdy - Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

 

Software pro automatizované vyhodnocení mikro posunů objektů - Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

 

Software pro paralelní řešení rozsáhlých soustav rovnic v inženýrských simulacích - Matematický ústav AV ČR

 

Radiační model městského prostředí - Ústav informatiky AV ČR

 

Klára Langerová, langerova@ssc.cas.cz

Kristýna Konečná | konecnak@ssc.cas.cz